Zarządzeniem Nr 16.2020 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie wyznaczył termin wznowienia obrad XXIV sesji na dzień 30 grudnia 2020 r. na godz. 15.00.
Sesja została przerwana na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r.
W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się w trybie zdalnym tzn. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
W celu zapewnienia Mieszkańcom Złotowa możliwości zabrania głosu w sesji odbywanej w trybie zdalnym, osoby zainteresowane będą mogły w niej uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie wideokonferencji.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji i zabraniem głosu są proszone o kontakt z Biurem Obsługi Rady Miejskiej telefonicznie pod nr 67 263 26 40 wew. 18 lub elektronicznie na adres: p.jeske@zlotow.pl.
Zgłoszenia do udziału w sesji będą przyjmowane do dnia 30 grudnia do godz. 10.00.
Transmisja z kontynuacji obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 30 grudnia 2020 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.