Zarządzeniem Nr 15.2020 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zwołał XXIV sesję na dzień 16 grudnia 2020 r. na godz. 15.00. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym.
W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się z uwzględnieniem rygorów sanitarnych m.in. zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami, zastosowaniem środków dezynfekcyjnych. Na sesję nie zaproszono również gości.
Transmisja z obrad XXIV  sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 16 grudnia 2020 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.

Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie zostały zawieszone do dnia 30 grudnia 2020 r.  

Materiały XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie (do pobrania)