Uchwała nr XIX.162.2020  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 roku 

Uchwała nr XIX.163.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025

Głosowania XIX sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 22 lipca 2020 r.