CENTRALNY REJESTR UMOW ZAWARTYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZŁOTOWIE w 2020 roku (wersja .PDF)