Uchwała nr  XLIV.322.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXXVIII.356.2014 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Złotowie

UCHWAŁA NR XVI.96.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały nr XXXVIII.356.2014 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Złotowie

UCHWAŁA NR XXXVIII.356.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Złotowie