OGŁOSZENIE

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

AL. Piasta nr 15a         tel/fax (067 263 27 77)

 

ogłasza

 

 

Przetarg Nieograniczony

 

Na wykonanie:          Remontu elewacji budynków przy ul. Bohaterów

Westerplatte 2,  Mickiewicza 9 i Mickiewicza 10  w Złotowie;

 

Robót dekarskich na budynku przy B. Westerplatte 29

 

oraz

 

Remontu chodnika przy ul. Słowackiego 5

 

 

                       

 

 

Szczegółowy zakres robót wraz z warunkami zamówienia można nabyć w siedzibie MZGL pokój nr 2. Osobą udzielającą informacji jest pan Jarosław Bobek.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2008 r. o godzinie 12:00.

Otwarcie nastąpi w dniu 29.05.2008 r. o godzinie 12:30 w siedzibie zakładu.