Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIV.321.2018
- organ wydający Rada Miejska w Złotowie
- data aktu: 2018-10-29
- tytuł aktu: o zmianie uchwały nr VI/34/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 8570
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2018
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8570