CENTRALNY REJESTR UMOW ZAWARTYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZŁOTOWIE w 2017 roku (wersja .PDF)