UCHWAŁA NR XXI.140.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XXI.141.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR XXI.142.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego wzdłuż brzegu Jeziora Miejskiego od strony ul. Powstańców ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

UCHWAŁA NR XXI.143.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego wzdłuż brzegu Jeziora Miejskiego od strony ul. Powstańców

UCHWAŁA NR XXI.144.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

UCHWAŁA NR XXI.145.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej

UCHWAŁA NR XXI.146.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujacego obszar połozony między ul. Wojska Polskiego a ul. Łowiecką ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

UCHWAŁA NR XXI.147.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Wojska Polskiego a ul. Łowiecką

UCHWAŁA NR XXI.148.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. o zmianie uchwały nr XXXV.337.2014 w sprawie powołania członków Rady Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

UCHWAŁA NR XXI.149.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Złotów