Budżet Obywatelski to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Miasto Złotów na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań inwestycyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIX.277.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 152.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenie naboru na członków komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok

 

Edycja 2017 - tutaj

Edycja 2018 - tutaj

Edycja 2019 - tutaj