PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE NA ROK 2016 - Załącznik do uchwały nr XV.88.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2015 r.