Zarządzenie nr 6.2015 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w spr. zwołania X sesji