Wartość kosztorysowa0,00
 Podatek VAT 0%0,00
 Cena kosztorysowa0,00
 Słownie: PLN
Kosztorys  


ObiektSTADION MIEJSKI W ZŁOTOWIE-KOSZTORYS ŚLEPY 
BudowaZŁOTÓW 
InwestorMIASTO GMINA ZŁOTÓW 


Stawka robocizny0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu0%
Koszty pośrednie0%
Zysk0%SporządziłINŻ. MAREK ROMAN ZIELIŃSKI 


ZŁOTÓW CZERIEC 2008 R.


"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Rodos 6.0.23.1 [6728] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar robót
STADION MIEJSKI W ZŁOTOWIE-KOSZTORYS ŚLEPY - ZŁOTÓW
NrPodstawaOpis robótJmIlość
  1. STAN ZEROWY  
  1.1 ROBOTY ZIEMNE  
1KNR 2-01 0126/01Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki  
  budynek    32,50 * 16,50m2536,250
  trybuny    104,96 * 9,66m21.013,914
  razemm21550,164
2KNR 2-01 0202/02Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III  
  ŁF-1    0,7 * 0,45 * 58,35m318,380
  ŁF-2    0,9 * 0,45 * 29,70m312,029
  ŁF-3    0,6 * 0,45 * 567,06m3153,106
  ŁF-4    1,4 * 0,45 * 4,96m33,125
  ŁF-5    0,8 * 0,45 * 17,25m36,210
  razemm3192,85
  1.2 FUNDAMENTY  
3KNR 2-02 1101/01Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  
  ŁF-1    0,7 * 0,10 * 58,35m34,085
  ŁF-2    0,9 * 29,70 * 0,1m32,673
  Ł-3    0,6 * 0,1 * 567,06m334,024
  ŁF-5    0,8 * 0,1 * 17,25m31,380
  SF-1    24 * 1 * 1 * 0,1m32,400
  SF-2    1,4 * 1,2 * 2 * 0,1m30,336
  SF-3    2 * 3 * 0,1 * 16m39,600
  SF-4    (3 * 4,8 + 1,4 * 1,4) * 10 * 0,1m316,360
  razemm370,858
4KNR 2-02 0202/02Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z ręcznym układaniem betonu  
  ŁF-1    0,7 * 0,45 * 58,35m318,380
  ŁF-3    0,6 * 0,45 * 56,706m315,311
  ŁF-5    0,8 * 0,45 * 17,25m36,210
  razemm339,901
5KNR 2-02 0201/03Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 1,3m z ręcznym układaniem betonu  
  ŁF-2    0,9 * 0.45 * 29,7m312,029
  ŁF-4    1,4 * 0,45 * 4,96m33,125
  razemm315,154
6KNR 2-02 0204.1/02Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 1,5m3  
  SF-1    1 * 1 * 0,8 * 24m319,200
  SF-2    1,4 * 1,2 * 0,8 * 2m32,688
     
  razemm321,888
7KNR 2-02 0203.1/04Stopy fundamentowe betonowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości ponad 2,5m3  
  SF-3    16 * 0,8 * 2 * 3m376,800
  SF-4    10 * (3 * 4,8 + 1,4 * 1,4) * 0,8m3130,880
  razemm3207,68
8KNR 2-02 0206/01Ściany betonowe grubości 20cm proste z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m  
  ŁF-1    0,65 * (15,92 * 2 + 3 * 5,575 * 3 + 6,065 * 2 + 4,105 * 2 + 3,12 * 2) * 0,25m217,647
  ŁF-2    0,65 * 11,00 * 2 * 0,25m23,575
  ŁF-3    49,36 * 1,71 * 2 * 2 * 0,25m284,406
  ŁF-3    49,36 * 1,31 * 2 * 0,25m232,331
  ŁF-3    49,36 * 0,91 * 2 * 0,25m222,459
  ŁF-3    49,36 * 0,5 * 2 * 0,25m212,340
  ŁF-3    12 * (1,14 * 0,5 + 0,91 * 0,9 + 1,31 * 0,9 + 1,71 * 3,06) * 0,25m223,402
  razemm2196,16
9KNR 2-02 0206/03Ściany betonowe grubości 20cm łukowe z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 4,0m  
  Ł1    0,65 * 28,77 * 2 * 0,25m29,350
  razemm29,35
10KNR 2-02 0604/02Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych  
  ŁF-1    0,30 * 58,35m217,505
  ŁF-2    0,30 * 29,70m28,910
  ŁF-3    0,3 * 567,06m2170,118
  ŁF-4    0,3 * 4,95m21,485
  razemm2198,018
11KNR 4-01 0202/03Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14mm  
  ŁF-1    514,94kg514,940
  ŁF-2    287,29kg287,290
  ŁF-3    4023,50kg4.023,500
  ŁF-4    130,57kg130,570
  SF-1    529,39kg529,390
  SF-2    57,74kg57,740
  SF-3    2274,81kg2.274,810
  SF-4    5324,94kg5.324,940
  ŁF-5    159,47kg159,470
  razemkg13302,65
12KNR 4-01 0202/01Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6mm  
  ŁF-1    74,41kg74,410
  ŁF-2    37,71kg37,710
  ŁF-3    717,73kg717,730
  ŁF-4    13,99kg13,990
  SF-1    21,58kg21,580
  SF-2    2,86kg2,860
  SF-3    96,78kg96,780
  SF-4    565,64kg565,640
  ŁF-5    22,02kg22,020
  razemkg1552,72
13KNR 2-02 0601/04Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku smołowego lub asfaltowego wykonywane na gorąco - pierwsza warstwa  
  (2,82 * 2 * 1,71 + 5,79 * 2 * 1,71) * 1 * 2m258,892
  (5,79 * 2 * 1,31 + 0,66 * 2 * 1,31) * 1 * 2m233,798
  (5,79 * 2 * 0,91 + 0,66 * 2 * 0,91) * 1 * 2m223,478
  (5,79 * 2 * 0,5 + 0,9 * 2 * 0,5) * 1 * 2m213,380
  5,79 * 2 * 0,5m25,790
  (4,92 * 2 * 1,71 + 2,82 * 2 * 1,71) * 5 * 2m2264,708
  (4,92 * 2 * 1,31 + 0,66 * 1,31 * 2) * 5 * 2m2146,196
  (4,92 * 2 * 0,91 + 0,66 * 2 * 0,91) * 5 * 2m2101,556
  (4,92 * 0,5 * 2 + 0,9 * 2 * 0,5) * 5 * 2m258,200
  (4,92 * 0,5 * 2) * 5 * 2m249,200
  (2,82 * 2 * 1,71 + 1,5 * 2 * 1,71) * 2 * 2m259,098
  (1,5 * 2 * 1,31 + 0,66 * 2 * 1,31) * 2 * 2m222,637
  (1,5 * 2 * 0,91 + 0,66 * 2 * 0,91) * 2 * 2m215,725
  (1,5 * 2 * 0,5 + 0,9 * 2 * 0,5) * 2 * 2m29,600
  1,5 * 0,5 * 2m21,500
  (5,17 * 1,71 * 2 + 2,82 * 2 * 1,71) * 2 * 2m2109,303
  (5,17 * 1,31 * 2 + 0,66 * 2 * 1,31) * 2 * 2m261,098
  (5,17 * 2 * 0,91 * 2 + 0,66 * 2 * 0,91) * 2 * 2m280,080
  (5,17 * 2 * 0,5 + 0,9 * 2 * 0,5) * 2 * 2m224,280
  (5,17 * 0,5 * 2)m25,170
  (2,64 * 2 * 1,8 + 5,16 * 2 * 1,8) * 2m256,160
  (5,16 + 2,64 + 2,64 + 5,16) * 2 * 0,5m215,600
  razemm21215,449
14KNR 2-01 0320.1/02Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV  
  (2,82 * 5,79 * 1,71 + 5,79 * 0,66 * 1,31 + 5,79 * 0,66 * 0,91 + 5,79 * 0,9 * 0,5) * 1 * 2 * 0,15m311,703
  (4,92 * 2,82 * 1,71 + 4,92 * 0,66 * 1,31 + 4,92 * 0,66 * 0,9 + 4,92 * 0,9 * 0,5) * 5 * 2 * 0,15m349,673
  (2,82 * 1,5 * 1,71 + 1,5 * 0,66 * 1,31 + 1,5 * 0,66 * 0,9 + 1,55 * 0,9 * 0,5) * 2 * 2 * 0,15m36,071
  (5,17 * 2,82 * 1,71 + 5,17 * 0,66 * 1,31 + 5,17 * 0,66 * 0,9 + 5,17 * 0,9 * 0,5) * 2 * 2 * 0,15m320,879
  (2,64 * 5,16 * 2 * 1,95) * 2 * 0,15m315,938
  razemm3104,264
15KNR 2-01 0201/02Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległośc do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii III  
  (2,82 * 5,79 * 1,71 + 5,79 * 0,66 * 1,31 + 5,79 * 0,66 * 0,91 + 5,79 * 0,9 * 0,5) * 1 * 2m378,019
  (4,92 * 2,82 * 1,71 + 4,92 * 0,66 * 1,31 + 4,92 * 0,66 * 0,9 + 4,92 * 0,9 * 0,5) * 5 * 2m3331,155
  (2,82 * 1,5 * 1,71 + 1,5 * 0,66 * 1,31 + 1,5 * 0,66 * 0,9 + 1,55 * 0,9 * 0,5) * 2 * 2m340,475
  (5,17 * 2,82 * 1,71 + 5,17 * 0,66 * 1,31 + 5,17 * 0,66 * 0,9 + 5,17 * 0,9 * 0,5) * 2 * 2m3139,193
  (2,64 * 5,16 * 2 * 1,95) * 2m3106,255
  razemm3695,097
  2. STAN SUROWY  
16KNR 2-02s 0107/01Ściany o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grub.24cm  
  24cm    3,7 * 182,78m2676,286
  -zew drzwi+okna    - (3 * 4 + 1 * 2 * 11 + 3 * 0,9 * 6 + 2 * 1,4)m2-53,000
  -wew. drzwi    - (1,9 * 2,15 + 0,9 * 2 * 4)m2-11,285
  razemm2612,001
17KNR 2-02s 0121/03Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub.12cm  
  1,4,2,22,23,3,24    4,5 * 3,7 - 0,9 * 2 + (3 + 2,49 + 3,5 + 1,09 + 1,07 + 2,94) * 3,7 - (2 * 0,9 * 2) - (0,8 * 2) + 4,5 * 3,7 - (0,8 * 2)m276,833
  4/1,2/1,23/1,22/1    (3 + 2,49 + 3,5 + 1,09 + 1,07 + 2,94) * 3,7 - 2 * 0,9 * 2 - 0,8 * 2m246,933
  5,67,9,10,11,12,13    (2,57 + 6 * 2 + 5,81 + 2,93 + 2,88) * 3,7 - (3 * 1 * 2) - (0,9 * 2) - (0,8 * 2)m287,503
  15,16,17,16/1,17/1,15/1    (5,2 * 2 + 3,2 * 2 + 0,54) * 3,7 - (0,9 * 2)m262,358
  razemm2273,627
18KNR 2-02s 0121/01Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub.6cm  
  6    (1,56 + 2,41) * 3,7 - 1 * 2,1m212,589
  razemm212,589
19KNR 2-02s 0211/01Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach grub.do 0,3m  
  S(1a)    4,3 * 0,24 * 0,24 * 12m32,972
  S(3a)    4,45 * 0,24 * 0,24 * 2m30,513
  S(4a)    4,55 * 0,24 * 0,24 * 6m31,572
  S(2a)    4,4 * 0,24 * 0,24 * 4m31,014
  S(5a)    4,4 * 0,24 * 0,48 * 2m31,014
  S-01    3,47 * 0,125 * 0,125 * 3,14 * 4m30,681
  razemm37,766
20KNR 2-02 0213/13Wieńce w ścianach z ręcznym układaniem betonu  
  BUDYNEK    612,001 * 0,24 * 0,24m335,251
  TRYBUNY    (49,36 * 5 + 6 * 12 + 5,4 * 3 + 5,76 * 1 + 3,47 * 1) * 2 * 0,24 * 0,24m339,655
  razemm374,906
21KNR 2-02 0126/05Ułożenie nadproży prefabrykowanych  
  L120    21 * 2 * 1,2m50,400
  L240    2 * 2,4m4,800
  razemm55,2
22KNR 2-02s 0210/01Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 8  
  ND1    4,24 * 0,4 * 0,24m30,407
  razemm30,407
23KNR 4-01 0202/01Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6mm  
  S(1a)    12 * (62,58)kg750,960
  S(3a)    2 * 10,43kg20,860
  S(4a)    6 * 32,37kg194,220
  S(2a)    4 * 20,86kg83,440
  S(5a)    2 * 233,17kg466,340
  S-01    4 * 15,13kg60,520
  razemkg1576,34
24KNR 4-01 0202/03Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14mm  
  S(1a)    12 * 364,01kg4.368,120
  S(3a)    2 * 62,80kg125,600
  S(4a)    6 * 192,66kg1.155,960
  S(2a)    4 * 124,18kg496,720
  S(5a)    2 * 950,16kg1.900,320
  S-01    4 * 94,20kg376,800
  razemkg8423,52
  3. POSADZKI  
25KNR 2-02 1101/07Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym  
  0,10 * 404,13m340,413
  razemm340,413
26KNR 2-02 1101/01Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  
  0,15 * 404,13m360,620
  razemm360,62
27KNR 2-02 0607/01Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej  
  404,13m2404,130
  razemm2404,13
28KNR 2-02 0609/03Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho  
  404,13m2404,130
  razemm2404,13
29KNR 2-02 0607/01Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej  
  404,13m2404,130
  razemm2404,13
30KNR 2-02 1101/02Warstwa wyrównawcza na podkładzie betonowym  
  0,10 * 404,13m340,413
  razemm340,413
31KNR 2-02u2 1118/10Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gress na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2  
  1    7,49m27,490
  2/1    7,49m27,490
  6    6,67m26,670
  7    3,60m23,600
  11    7,58m27,580
  12    3,53m23,530
  13    5,99m25,990
  16    5,91m25,910
  16/1    5,91m25,910
  razemm254,17
32KNR 2-02u2 1119/09Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gress na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2  
  1    45,21m245,210
  3    16,2m216,200
  4    28,19m228,190
  4/1    28,19m228,190
  5    8,96m28,960
  9    13,25m213,250
  10    17,08m217,080
  14    13,35m213,350
  15    15,08m215,080
  15/1    15,08m215,080
  17    10,62m210,620
  17/1    10,56m210,560
  19    13,35m213,350
  20    20,04m220,040
  21    48,55m248,550
  22    8,91m28,910
  22/1    8,91m28,910
  23    10,51m210,510
  23/1    10,51m210,510
  24    7,43m27,430
  razemm2349,98
33KNR 2-02u2 1122/06Cokoliki z płytek gress na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2  
  2    (3 * 2 + 2,49 * 2) - 2 * 0,9 * - 2 * 0,9m14,220
  2/1    (3 * 2 + 2,49 * 2) - 2 * 0,9 - 2 * 0,9m7,380
  6    (2,2 + 2,94 + 2,57 + 1,13 + 1,88) - 2 * 1m8,720
  7    (1,5 * 2 + 2,4 * 2) - 1 * 2m5,800
  11    (2,88 + 2,51 + 1,88 + 1,13 + 2,94) - 0,9m10,440
  12    (2,94 * 2 + 1,2 * 2) - 0,8m7,480
  13    (1,6 + 3,06 + 2,42 + 3,16) - 2 * 0,9 - 0,8m7,640
  16    (3,2 + 1,76 + 3,21 + 1,9) - 1 - 0,9m8,170
  16/1    (3,2 + 1,76 + 3,21 + 1,9) - 1 - 0,9m8,170
  razemm78,02
34KNR 2-02u2 1123/06Cokoliki z płytek gress na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2  
  1    (3,72 * 2 + 3,12 * 2 + 0,87 * 2 + 4,5 * 2) - 3 * 0,9m21,720
  3    (4,5 * 2 + 3,6 * 2) - 0,9 - 0,8m14,500
  4    (6,33 + 3,06 + 1,07 + 0,97 + 8,17 + 4,1) - 0,1 - 2 * 0,9 - 0,8m21,000
  4/1    (6,33 + 3,06 + 1,07 + 0,97 + 8,17 + 4,1) - 0,1 - 2 * 0,9 - 0,8m21,000
  5    (3,06 + 2,61 + 2,94 + 3,45) - 2 * 1m10,060
  9    (5,81 + 2,94 + 3,4 + 1,56 + 2,46) - 1,1 * 2m13,970
  10    (5,81 * 2 + 2,94 * 2) - 1m16,500
  14    (2,95 + 4,18 + 3,06 + 4,73) - 0,9m14,020
  15    (4,83 + 3,03 + 5,2 + 3) - 1m15,060
  15/1    (4,83 + 3,03 + 5,2 + 3) - 1m15,060
  17    (3,32 * 2 + 3,2 * 2) - 0,9m12,140
  17/1    (3,32 * 2 + 3,2 * 2) - 0,9m12,140
  19    (4,79 + 3,01 + 4,19 + 2,96) - 1,2m13,750
  20    (6 + 4,11 + 4,311 + 1,88 + 2,89) - 1,2 - 1 - 1,9m15,091
  21    (6 + 7,64 + 1,88 + 4,31 + 8,89) - 4 - 1,9 - 1m21,820
  22    (4,03 + 1,09 + 1,07 + 2,94 + 2,5) - 0,9m10,730
  22/1    (4,03 + 1,09 + 1,07 + 2,94 + 2,5) - 0,9m10,730
  23    (3 * 2 + 3,5 * 2) - 0,9m12,100
  23/1    (3 * 2 + 3,5 * 2) - 0,9m12,100
  24    (4,5 * 2 + 1,65 * 2) - 0,8m11,500
  razemm294,991
  4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
35KNR 2-02u2 1026/04Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50  
  2,7 * 6m216,200
  3m23,000
  razemm219,2
36POZ.IND.ŚWIETLIKI Z POLIWĘGLANU WIELOKOMOROWEGO  
  23szt.23,000
  razemszt.23
37POZ.IND.ZADASZENIE NAD ŁĄCZNIKIEM Z POLIWĘGLNAU JW.  
  390m2390,000
  razemm2390
38KNR 2-02u2 1026/04Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50(FASADA)  
  10,7 * 3,6m238,520
  razemm238,52
39KNR 2-02u2 1026/05Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50  
  11 * 1 * 2m222,000
  razemm222
40KNR 2-02s 1017/05Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone, o pow. ponad 1,60m2  
  3 * 1 * 2 + 13 * 0,9 * 2 + 4 * 0,8 * 2 + 1,9 * 2,15m239,885
  razemm239,885
  5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
41KNR 2-02u2 2701/01Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  
  404,13m2404,130
  razemm2404,13
42KNR 2-02s 0801/02Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów kat.III  
  1    (3,72 * 2 + 3,12 * 2 + 0,87 * 2 + 4,5 * 2) * 3,7 - 3 * 0,9 * 2m284,954
  2    (3 * 2 + 2,49 * 2) * 3,7 - 2 * 0,9 * 2 - 2 * 0,9 * 2m233,426
  2/1    (3 * 2 + 2,49 * 2) * 3,7 - 2 * 0,9 * 2 - 2 * 0,9 * 2m233,426
  3    (4,5 * 2 + 3,6 * 2) * 3,7 - 0,9 * 2 - 0,8 * 2m256,540
  4    (6,33 + 3,06 + 1,07 + 0,97 + 8,17 + 4,1) * 3,7 - 0,1 * 2 - 2 * 0,9 * 2 - 0,8 * 2m282,290
  4/1    (6,33 + 3,06 + 1,07 + 0,97 + 8,17 + 4,1) * 3,7 - 0,1 * 2 - 2 * 0,9 * 2 - 0,8 * 2m282,290
  5    (3,06 + 2,61 + 2,94 + 3,45) * 3,7 - 2 * 1 * 2m240,622
  6    (1,13 + 1,88 + 2,2 + 2,94 + 2,57) * 3,7 - 2 * 1 * 2m235,664
  7    (1,5 * 2 + 2,4 * 2) * 3,7 - 1 * 2m226,860
  9    (5,81 + 2,94 + 3,4 + 1,56 + 2,46) * 3,7 - 1,1 * 2m257,629
  10    (5,81 * 2 + 2,94 * 2) * 3,7 - 1 * 2m262,750
  11    (2,51 + 1,88 + 1,13 + 2,88 + 2,94) * 3,7 - 0,9 * 2 - 2 * 1,4m237,358
  12    (2,94 * 2 + 1,2 * 2) * 3,7 - 0,8 * 2m229,036
  14    (5,83 + 4,18 + 6,6 + 2,96) * 3,7 - 0,9 * 2 - 0,9 * 3m267,909
  13    (1,6 + 3,06 + 2,42 + 3,16) * 3,7 - 2 * 0,9 * 2 - 0,8 * 2 - 0,9 * 3m229,988
  15    (3,06 + 4,73 + 2,96 + 4,18) * 3,7 - 1 * 2 - 0,9 * 3m250,541
  15/1    (3,02 + 4,83 + 5,18 + 3) * 3,7 - 1 * 2 - 0,9 * 3m254,611
  16    (3,21 + 1,9 + 3,2 + 1,76) * 3,7 - 1 * 2 - 0,9 * 2m233,459
  16/1    (3,21 + 1,9 + 3,2 + 1,76) * 3,7 - 1 * 2 - 0,9 * 2m233,459
  17    (3,32 * 2 + 3,2 * 2) * 3,7 - 0,9 * 2m246,448
  17/1    (3,32 * 2 + 3,2 * 2) * 3,7 - 0,9 * 2m246,448
  19    (3,01 + 4,19 + 2,96 + 4,79) * 3,7 - 0,9 * 2 - 0,9 * 3m250,815
  20    (4,11 + 4,31 + 1,88 + 2,89 + 6) * 3,7 - 0,9 * 2 - 1 * 2 - 1,9 * 2,15m263,118
  21    (6 + 7,64 + 1,88 + 4,31 + 8,89) * 3,7 - 4 * 3 - 1,9 * 2,15 - 1 * 2m288,179
  22    (4,03 + 1,09 + 1,07 + 2,94 + 2,5) * 3,7 - 0,9 * 2m241,231
  22/1    (4,03 + 1,09 + 1,07 + 2,94 + 2,5) * 3,7 - 0,9 * 2m241,231
  23    (3 * 2 + 3,5 * 2) * 3,7 - 0,9 * 2m246,300
  23/1    (3 * 2 + 3,5 * 2) * 3,7 - 0,9 * 2m246,300
  24    (4,5 * 2 + 1,65 * 2) * 3,7 - 0,8 * 2m243,910
  razemm21446,792
43KNR 2-02u2 2013/01Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2m21446,792
44KNR 2-02u2 1516/04Malowanie dwukrotne mlekiem wapiennym tynków gładkich przy użyciu aparatów z napędem elektrycznymm21446,792
45KNR 2-02 1505/07Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem  
  1446,792m21.446,792
  razemm21446,792
46KNR 2-02s 1505/03Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne-analogia farby wodoszczelne  
  6    2 * ((2,2 + 2,94 + 2,57 + 1,13 + 1,88) - 2 * 1)m217,440
  7    2 * ((1,5 * 2 + 2,4 * 2) - 1 * 2)m211,600
  12    2 * ((2,94 * 2 + 1,2 * 2) - 0,8)m214,960
  16    2 * ((3,2 + 1,76 + 3,21 + 1,9) - 1 - 0,9)m216,340
  16/1    2 * ((3,2 + 1,76 + 3,21 + 1,9) - 1 - 0,9)m216,340
  5    2 * ((3,06 + 2,61 + 2,94 + 3,45) - 2 * 1)m220,120
  9    2 * ((5,81 + 2,94 + 3,4 + 1,56 + 2,46) - 1,1 * 2)m227,940
  10    2 * ((5,81 * 2 + 2,94 * 2) - 1)m233,000
  15    2 * ((4,83 + 3,03 + 5,2 + 3) - 1)m230,120
  15/1    2 * ((4,83 + 3,03 + 5,2 + 3) - 1)m230,120
  17    2 * ((3,32 * 2 + 3,2 * 2) - 0,9)m224,280
  17/1    2 * ((3,32 * 2 + 3,2 * 2) - 0,9)m224,280
  22/1    2 * ((4,03 + 1,09 + 1,07 + 2,94 + 2,5) - 0,9)m221,460
  22    2 * ((4,03 + 1,09 + 1,07 + 2,94 + 2,5) - 0,9)m221,460
  23    2 * ((3 * 2 + 3,5 * 2) - 0,9)m224,200
  23/1    2 * ((3 * 2 + 3,5 * 2) - 0,9)m224,200
  24    2 * ((4,5 * 2 + 1,65 * 2) - 0,8)m223,000
  razemm2380,86
47POZ. IND.KABINY WC(mat.+montaż)szt.29
  6. DACH  
48KNR 2-02 0613/03Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa  
  430,00m2430,000
  razemm2430
49KNR 0-15 0522/06Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 171mm przy rozstawie łat 120cm  
  430,00m2430,000
  razemm2430
50KNR 2-02u2 0521/06Rury wentylacyjneszt18
51KNR 2-02u2 0547/01Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej  
  10,76 * 2m21,520
  razemm21,52
52KNR 2-02u2 0550/03Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm  
  4 * 4m16,000
  razemm16
53KNR 2-02s 1209/02Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste  
  10,76 * 2m21,520
  razemm21,52
54KNR 2-05 0102/04Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego-DACH  
  5,83123 + 0,48327t6,315
  razemt6,315
55KNR 2-05 0102/06Stężenia dachów w halach typu lekkiego  
  1,30384t1,304
  razemt1,304
56KNR 4-01 0202/05Przygotowanie konstrukcji stalowej-elemnty gotowe do montażu z malowaniem  
  6315 + 1303,84kg7.618,840
  razemkg7618,84
  7. ELEWACJA  
57KNR 2-02 2601/01Docieplenie styropianem i warstwą siatki ścian pełnych z otworami o powierzchni betonowej, z tynkiem, mozaiką szklaną  
  (28,69 * 2 + 2,16 * 4 + 11,46 * 2) * 5m2444,700
  - 11 * 1 * 2 - 6 * 0,9 * 3 - 2 * 1,4 - 4 * 3 - 10,77 * 3,7m2-92,849
  razemm2351,851
58KNR 2-02 2601/06Docieplanie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki  
  0,1 * (11 * 2 * 2 + 1 + 6 * 2 * 0,9 + 6 * 2 * 3 + 2 * 2 + 1,4 * 2 + 4 + 2 * 3 + 10,77 + 3,7 * 2)m212,677
  razemm212,677
59KNR 2-02 2601/08Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki  
  11 * 2 * 2 + 1 + 6 * 2 * 0,9 + 6 * 2 * 3 + 2 * 2 + 1,4 * 2 + 4 + 2 * 3 + 10,77 + 3,7 * 2m126,770
  razemm126,77
60KNR 2-02 0921/05Ręczne licowanie słupów płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm  
  (0,64 * 4,98 * 2 + 4,98 * 0,36 + 0,36 * 0,36) * 4m233,187
  razemm233,187
  8. KONSTRUKCJA I ZADASZENIE TRYBUN  
61POZ. INDYWIDUALNAZadaszenie-stalowe panele łukowe ABM(materiał+montaż)kpl9
62POZ. INDYWIDUALNAPodwalina stalowa łączaca panele z podkonstrukcją wsporcząkpl9
63KNR 2-05 0102/04Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego  
  21,0772 + 4,6169t25,694
  razemt25,694
64KNR 4-01 0202/05Przygotowanie konstrukcji stalowych-elemnty gotowe do montązu z malowaniem  
  21077,2 + 4616,9kg25.694,100
  razemkg25694,1
65KNR 2-02 0216.1/02Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy  
  26,12m226,120
  razemm226,12
66KNR 2-02 0216.1/05Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty  
  4 * 26,12m2104,480
  razemm2104,48
67KNR 4-01 0202/03Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14mm  
  283,51kg283,510
  razemkg283,51
68KNR 2-05 0210/01Kładki dla pieszych-analogia schody  
  0,43574t0,436
  razemt0,436
69POZ.INDYWIDUALNAKrzesełka dla kibiców+montaższt.640
70POZ.INDYWIDUALNAKrzesełka dla wipów+montaższt.2
71KNR 2-02s 1209/01Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe  
  (48,13 * 2 + 48,13 * 2 - 4,5) * 2m376,040
  8 * 7,17m57,360
  6 * 2 * 2m24,000
  3 * 5,5 * 2m33,000
  8 + 3 + 3 + 1,2m15,200
  razemm505,6
72KNR 2-02u2 0230.3/01Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu  
  6 * 0,15 * (9 * 0,3 * 1,5 + 10 * 0,135 * 10)m315,795
  2 * 0,15 * (9 * 0,6 * 6 + 0,16 * 10 * 6)m312,600
  razemm328,395
  9. ŁUKI ŁĄCZNIKA  
73KNR 2-02 0205.1/02Żebra łącznika żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy o szerokości 50cm  
  2,57 * 16m341,120
  razemm341,12
74KNR 4-01 0202/01Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6mm  
  2,58kg2,580
  razemkg2,58
75KNR 4-01 0202/04Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 16-26mm  
  1180,83kg1.180,830
  razemkg1180,83
  9. OGRODZENIE  
76KNR 2-02 1808/01Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z blachy w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 2,4m  
  2kpl2,000
  razemkpl2
77KNR 2-02 1802/02Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów  
  55m55,000
  razemm55
  10. RUSZTOWANIA  
78KNR 2-02 1604/01Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m  
  32.44 * 2 * 5,15 + 11,44 * 2 * 5,15 + 0,9 * 5,15 * 4m2470,504
  19,61 * 4,8 * 8m2753,024
  7,6 * 2 * 2 * 10 + 8,2 * 7,7 * 2 * 10m21.566,800
  103,26 * 7,6 + 103,26 * 7,7m21.579,878
  razemm24370,206
  11. POLBRUKI  
79KNR 0-11 0321/04Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 120 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem i krawężnikami  
  2070m22.070,000
  razemm22070
  9. INSTALACJE SANITARNE  
  9.1 INSTALACJE WOD-KAN  
80KNR 0-13 0130/01Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych  
  49,46 + 8,05 + 12,53m70,040
  razemm70,04
81KNR 0-13 0130/02Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych  
  24,85 + 17,25m42,100
  razemm42,1
82KNR 0-13 0130/03Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych  
  4,48m4,480
  razemm4,48
83KNR 0-13 0130/04Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych  
  6,07m6,070
  razemm6,07
84KNR 0-13 0130/05Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych  
  19,61m19,610
  razemm19,61
85KNR 0-35 0107/01Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej lub ciepłej do mieszaczy natryskowychszt24
86KNR 0-35 0106/02Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia-MISKA USTĘPOWA  
  22szt22,000
  razemszt22
87KNR 0-35 0106/04Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do zestawów instalacyjnych z montażem na konstrukcji zestwu kształtek pojedynczych-PISUARY  
  19szt19,000
  razemszt19
88KNR 0-35 0114/02Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka  
  29szt29,000
  razemszt29
89KNR 0-35 0114/05Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie w kabinie  
  2szt2,000
  razemszt2
90KNR 0-35 0114/05Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie  
  22szt22,000
  razemszt22
91KNR 2-15 0208/03Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową  
  29 + 19podejście48,000
  razempodejście48
92KNR 2-15 0208/04Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową  
  2podejście2,000
  razempodejście2
93KNR 2-15 0208/05Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową  
  22podejście22,000
  razempodejście22
94KNR 2-15 0228/01Rurociągi z PCW o średnicy 50mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków  
  2 + 2,79 + 1,17 + 2,17 + 1,17 + 2,17m11,470
  razemm11,47
95KNR 2-15 0228/02Rurociągi z PCW o średnicy 75mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków  
  0,7 + 1,72 + 2,2 + 5,41 + 1,55 + 3,52 + 1,55 + 2,4 + 5,41 + 2,79 + 1,72 + 1,14 + 3,27 + 2,27 + 3,4m39,050
  razemm39,05
96KNR 2-15 0228/03Rurociągi z PCW o średnicy 110mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków  
  3,05 + 1,14 + 0,72 + 2,92 + 1,27 + 2,2 + 2,92 + 1,5m15,720
  razemm15,72
97KNR 2-15 0205/04Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową-piony  
  4,76 * 9m42,840
  razemm42,84
98KNR 2-15 0228/04Rurociągi z PCW o średnicy 160mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków  
  1,35 + 2,77 + 0,35 + 1,5 + 1,41 + 1,41 + 2,87 + 2,65 + 3,19 + 1,31 + 2,97 + 1,74 + 0,9 + 1,17 + 2,35 + 2,35 + 2,79m33,080
  ,  
  razemm33,08
99KNR 2-15 0224/04Ustępy pojedyncze z automatami spłukującymi  
  22kpl22,000
  razemkpl22
100KNR 2-15 0221/01Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem  
  29szt29,000
  razemszt29
101KNR 2-15 0225/02Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym  
  19kpl19,000
  razemkpl19
102KNR 2-15 0223/02Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego  
  2kpl2,000
  razemkpl2
103KNR 0-35 0134/03Płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnychm325
104KNR 0-35 0134/02Próba wodna ciśnieniowa szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnychm230
105KNKRB 4t2 0102/03Przyłącza wodociągowe z rur łączonych metodą zgrzewania śr.63mmm55,5
106KNKRB 4t2 0102/04Przyłącza wodociągowe z rur łączonych metodą zgrzewania śr.80mmm132
107POZ.INDYWIALNESzambokpl.1
108KNKRB 4t2 0201/01Przykanaliki z rur pcv śr.160mmm20
  9.2 INSTALACJA CO  
109KNR 0-31 0201/01Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 14mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach  
  150m150,000
  razemm150
110KNR 0-31 0201/02Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 16mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach  
  32m32,000
  razemm32
111KNR 0-31 0201/03Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 18mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach  
  32m32,000
  razemm32
112KNR 0-31 0201/03Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 25mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach  
  46m46,000
  razemm46
113KNR 0-31 0201/03Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 32mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach-A  
  6m6,000
  razemm6
114KNR 0-35 0209/02Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 400-800mm z zestwem wsporników, dwupłytowych typu C22, V22  
  29szt29,000
  razemszt29
115KNR 0-35 0215/02Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi o średnicy o średnicy nominalnej 15mm  
  29kpl29,000
  razemkpl29
116POZ. INDYWIDUALNAKOCIOŁ GAZOWY+PODGRZEWACZ+OSPRZETkpl1
  9.2 INSTALACA GAZOWA  
117KNR 2-15 0305/02Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych  
  18,50m18,500
  razemm18,5
118KNR 2-15 0304/01Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  
  14,86m14,860
  razemm14,86
119KNKRB 4t2 0301/01Rurociągi Pe śr.32mm-przyłączem61
120KNR 2-15 0306/03Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 32mm do gazomierza na ścianachkpl1

Rodos 6.0.23.1 [6728] - Rekomendacja SKB,
Kosztorys
STADION MIEJSKI W ZŁOTOWIE-KOSZTORYS ŚLEPY - ZŁOTÓW
NrPodstawa, opis robót, nakładyJmNormaIlośćCenaRobociznaMateriałySprzęt
 1. STAN ZEROWY   
 1.1 ROBOTY ZIEMNE   
1KNR 2-01 0126/01 - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki   
 1550,164 m2   
 Robocizna   
 Robotnicy gr.Ir-g0,00538,2160,000,00  
 Sprzęt   
 Spycharka gąsienicowa 100KMm-g0,00253,8750,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
2KNR 2-01 0202/02 - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III   
 192,85 m3   
 Robocizna   
 Robotnicy gr.Ir-g0,165231,8590,000,00  
 Sprzęt   
 Koparka gąsienicowa 0,40m3m-g0,057711,1270,00  0,00
 Samochód samowyładowczy 5tm-g0,181234,9440,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: ROBOTY ZIEMNE   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 1.2 FUNDAMENTY   
3KNR 2-02 1101/01 - Podkłady betonowe na podłożu gruntowym   
 70,858 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g2,79197,6940,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g2,47175,0190,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,0372,9840,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
4KNR 2-02 0202/02 - Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z ręcznym układaniem betonu   
 39,901 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g0,7429,5270,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g1,5963,4430,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g3,08122,8950,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,01540,5000,00 0,00 
 Drewno na stemple (korowane)m30,0030,1200,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,0050,2000,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mmm30,0040,1600,00 0,00 
 Gwoździe budowlane gołekg0,4216,7580,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,031,1970,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
5KNR 2-02 0201/03 - Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 1,3m z ręcznym układaniem betonu   
 15,154 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g0,7210,9110,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g1,1116,8210,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g2,4937,7330,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,01515,3810,00 0,00 
 Drewno na stemple (korowane)m30,0020,0300,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,0030,0450,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mmm30,0020,0300,00 0,00 
 Gwoździe budowlane gołekg0,182,7280,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,020,3030,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
6KNR 2-02 0204.1/02 - Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 1,5m3   
 21,888 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g0,74x0,477,6130,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g2,2649,4670,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g3,51-2,3325,8280,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,01522,2160,00 0,00 
 Drewno na stemple (korowane)m30,0030,0660,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,0040,0880,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mmm30,0040,0880,00 0,00 
 Gwoździe budowlane gołekg0,163,5020,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,030,6570,00  0,00
 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hm-g0,071,5320,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
7KNR 2-02 0203.1/04 - Stopy fundamentowe betonowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości ponad 2,5m3   
 207,68 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g0,72x0,4770,2790,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g1,15238,8320,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g2,44-2,3322,8450,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,015210,7950,00 0,00 
 Drewno na stemple (korowane)m30,0010,2080,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,0061,2460,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mmm30,0051,0380,00 0,00 
 Gwoździe budowlane gołekg0,1939,4590,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,036,2300,00  0,00
 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hm-g0,0918,6910,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
8KNR 2-02 0206/01 - Ściany betonowe grubości 20cm proste z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m   
 196,16 m2   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g0,1427,4620,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g1,7333,4720,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g1,82357,0110,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym30,20339,8200,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,0081,5690,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mmm30,0040,7850,00 0,00 
 Gwoździe budowlane gołekg0,6117,6960,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg0,2345,1170,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,53103,9650,00  0,00
 Środek transportowym-g0,035,8850,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
9KNR 2-02 0206/03 - Ściany betonowe grubości 20cm łukowe z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 4,0m   
 9,35 m2   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g0,141,3090,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g2,9627,6760,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g2,3922,3460,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym30,2031,8980,00 0,00 
 Drewno na stemple (korowane)m30,0020,0190,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,0190,1780,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mmm30,0090,0840,00 0,00 
 Gwoździe budowlane gołekg1,211,2200,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg0,54,6750,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,676,2640,00  0,00
 Środek transportowym-g0,040,3740,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
10KNR 2-02 0604/02 - Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych   
 198,018 m2   
 Robocizna   
 Dekarze gr.IIr-g0,190737,7620,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,334166,1580,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Roztwór asfaltowykg0,359,4050,00 0,00 
 Lepik asfaltowy na gorącokg3594,0540,00 0,00 
 Papa smołowam22,3455,4410,00 0,00 
 Drewno opałowekg4,5891,0810,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,01362,6930,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
11KNR 4-01 0202/03 - Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14mm   
 13302,65 kg   
 Robocizna   
 Zbrojarze gr.IIr-g0,05665,1330,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,01133,0260,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Pręty zbrojeniowe gładkie 10-14mmkg1,00613.382,4660,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg0,02266,0530,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
12KNR 4-01 0202/01 - Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6mm   
 1552,72 kg   
 Robocizna   
 Zbrojarze gr.IIr-g0,09139,7450,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,0115,5270,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Pręty zbrojeniowe gładkie 6mmkg1,0021.555,8250,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg0,02538,8180,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
13KNR 2-02 0601/04 - Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku smołowego lub asfaltowego wykonywane na gorąco - pierwsza warstwa   
 1215,449 m2   
 Robocizna   
 Dekarze gr.IIr-g0,0869105,6230,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,112136,1300,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Roztwór asfaltowykg0,35425,4070,00 0,00 
 Lepik smołowy na gorąco bez wypełniaczakg1,551.883,9460,00 0,00 
 Drewno opałowekg2,12.552,4430,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,00587,0500,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
14KNR 2-01 0320.1/02 - Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV   
 104,264 m3   
 Robocizna   
 Robotnicy gr.Ir-g1,528159,3150,000,00  
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
15KNR 2-01 0201/02 - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległośc do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii III   
 695,097 m3   
 Robocizna   
 Robotnicy gr.Ir-g0,2264157,3700,000,00  
 Materiały   
 Pospółka - uziarnienie 0-31,5mmm31695,0970,00 0,00 
 Sprzęt   
 Koparka kołowa 0,15m3m-g0,094265,4780,00  0,00
 Samochód samowyładowczy 5tm-g0,2232155,1460,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: FUNDAMENTY   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 2. STAN SUROWY   
16KNR 2-02s 0107/01 - Ściany o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grub.24cm   
 612,001 m2   
 Robocizna   
 Murarze gr.IIIr-g0,55336,6010,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g0,1167,3200,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,43263,1600,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cmszt8,14.957,2080,00 0,00 
 Zaprawam30,02213,4640,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
17KNR 2-02s 0121/03 - Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub.12cm   
 273,627 m2   
 Robocizna   
 Murarze gr.IIIr-g0,45123,1320,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g0,0924,6260,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,2568,4070,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cmszt8,22.243,7410,00 0,00 
 Zaprawam30,012,7360,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,0719,1540,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
18KNR 2-02s 0121/01 - Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub.6cm   
 12,589 m2   
 Robocizna   
 Murarze gr.IIIr-g0,45,0360,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g0,091,1330,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,172,1400,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x 6cmszt8,2103,2300,00 0,00 
 Zaprawam30,0050,0630,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,050,6290,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
19KNR 2-02s 0211/01 - Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach grub.do 0,3m   
 7,766 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g1,9314,9880,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g11,2587,3680,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g6,0847,2170,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,027,9210,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,020,1550,00 0,00 
 Gwoździe budowlane gołekg0,634,8930,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg1,813,9790,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g1,7513,5910,00  0,00
 Środek transportowym-g0,060,4660,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
20KNR 2-02 0213/13 - Wieńce w ścianach z ręcznym układaniem betonu   
 74,906 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g0,859,9250,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g3,98298,1260,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,0276,4040,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,17,4910,00  0,00
 Środek transportowym-g0,053,7450,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
21KNR 2-02 0126/05 - Ułożenie nadproży prefabrykowanych   
 55,2 m   
 Robocizna   
 Murarze gr.IIIr-g0,116,0720,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,094,9680,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Nadproża prefabrykowane L-19m1,0256,3040,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,021,1040,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
22KNR 2-02s 0210/01 - Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 8   
 0,407 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g0,70,2850,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g6,342,5800,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g8,643,5160,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,020,4150,00 0,00 
 Drewno na stemple budowlanem30,0120,0050,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,0460,0190,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mmm30,0550,0220,00 0,00 
 Gwoździe budowlane gołekg2,71,0990,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g2,581,0500,00  0,00
 Środek transportowym-g0,120,0490,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
23KNR 4-01 0202/01 - Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6mm   
 1576,34 kg   
 Robocizna   
 Zbrojarze gr.IIr-g0,09141,8710,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,0115,7630,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Pręty zbrojeniowe gładkie 6mmkg1,0021.579,4930,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg0,02539,4090,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
24KNR 4-01 0202/03 - Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14mm   
 8423,52 kg   
 Robocizna   
 Zbrojarze gr.IIr-g0,05421,1760,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,0184,2350,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Pręty zbrojeniowe gładkie 10-14mmkg1,0068.474,0610,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg0,02168,4700,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: STAN SUROWY   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 3. POSADZKI   
25KNR 2-02 1101/07 - Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym   
 40,413 m3   
 Robocizna   
 Robotnicy gr.Ir-g4,32174,5840,000,00  
 Materiały   
 Pospółka 0-63mmm31,0843,6460,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
26KNR 2-02 1101/01 - Podkłady betonowe na podłożu gruntowym   
 60,62 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g2,79169,1300,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g2,47149,7310,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,0362,4390,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
27KNR 2-02 0607/01 - Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej   
 404,13 m2   
 Robocizna   
 Dekarze gr.IIr-g0,3204129,4830,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,039215,8420,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Pasta emulsyjna asfaltowakg3,51.414,4550,00 0,00 
 Folia polietylenowa 0,2mmm21,2484,9560,00 0,00 
 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnam21,13456,6670,00 0,00 
 Lepik asfaltowy na gorącokg0,1872,7430,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,01124,5260,00  0,00
 Środek transportowym-g0,00682,7480,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
28KNR 2-02 0609/03 - Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho   
 404,13 m2   
 Robocizna   
 Dekarze gr.IIr-g0,081933,0980,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,00722,9100,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Płyty styropianowe 5 cmm21,05424,3370,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,00321,2930,00  0,00
 Środek transportowym-g0,00471,8990,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
29KNR 2-02 0607/01 - Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej   
 404,13 m2   
 Robocizna   
 Dekarze gr.IIr-g0,3204129,4830,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,039215,8420,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Pasta emulsyjna asfaltowakg3,51.414,4550,00 0,00 
 Folia polietylenowa 0,2mmm21,2484,9560,00 0,00 
 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnam21,13456,6670,00 0,00 
 Lepik asfaltowy na gorącokg0,1872,7430,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,01124,5260,00  0,00
 Środek transportowym-g0,00682,7480,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
30KNR 2-02 1101/02 - Warstwa wyrównawcza na podkładzie betonowym   
 40,413 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g2,79112,7520,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g3,16127,7050,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,0241,2210,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g1,5361,8320,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
31KNR 2-02u2 1118/10 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gress na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2   
 54,17 m2   
 Robocizna   
 Posadzkarze gr.IIIr-g0,957151,8460,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,12096,5490,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Płytki gressm21,0858,5040,00 0,00 
 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)kg7,2174390,9670,00 0,00 
 Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80m30,000140,0080,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,02641,4300,00  0,00
 Środek transportowym-g0,04252,3020,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
32KNR 2-02u2 1119/09 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gress na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2   
 349,98 m2   
 Robocizna   
 Posadzkarze gr.IIIr-g0,8812308,4020,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,116640,8080,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Płytki gressm21,03360,4790,00 0,00 
 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)kg7,21742.525,9460,00 0,00 
 Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80m30,000190,0660,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,02558,9240,00  0,00
 Środek transportowym-g0,040914,3140,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
33KNR 2-02u2 1122/06 - Cokoliki z płytek gress na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2   
 78,02 m   
 Robocizna   
 Posadzkarze gr.IIIr-g0,331525,8640,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,01811,4120,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Płytki gressm20,16212,6390,00 0,00 
 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)kg1,082684,4640,00 0,00 
 Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80m30,000040,0030,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,0040,3120,00  0,00
 Środek transportowym-g0,00640,4990,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
34KNR 2-02u2 1123/06 - Cokoliki z płytek gress na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2   
 294,991 m   
 Robocizna   
 Posadzkarze gr.IIIr-g0,247272,9220,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,01745,1330,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Płytki gressm20,15545,7240,00 0,00 
 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)kg1,0826319,3570,00 0,00 
 Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80m30,000040,0120,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,00391,1500,00  0,00
 Środek transportowym-g0,00621,8290,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: POSADZKI   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA   
35KNR 2-02u2 1026/04 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50   
 19,2 m2   
 Robocizna   
 Monterzy gr.IIr-g2,1741,6640,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,326,1440,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowychm2119,2000,00 0,00 
 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanejkpl5,67108,8640,00 0,00 
 Uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowejm5,88112,8960,00 0,00 
 Silikonkg0,244,6080,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,061,1520,00  0,00
 Środek transportowym-g0,071,3440,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
36POZ.IND. - ŚWIETLIKI Z POLIWĘGLANU WIELOKOMOROWEGO   
 23 szt.   
 Razem pozycja   0,00 0,00 
37POZ.IND. - ZADASZENIE NAD ŁĄCZNIKIEM Z POLIWĘGLNAU JW.   
 390 m2   
 Razem pozycja   0,00 0,00 
38KNR 2-02u2 1026/04 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50(FASADA)   
 38,52 m2   
 Robocizna   
 Monterzy gr.IIr-g2,1783,5880,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,3212,3260,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowychm2138,5200,00 0,00 
 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanejkpl5,67218,4080,00 0,00 
 Uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowejm5,88226,4980,00 0,00 
 Silikonkg0,249,2450,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,062,3110,00  0,00
 Środek transportowym-g0,072,6960,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
39KNR 2-02u2 1026/05 - Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50   
 22 m2   
 Robocizna   
 Monterzy gr.IIr-g2,4654,1200,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,316,8200,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowychm2122,0000,00 0,00 
 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanejkpl5,99131,7800,00 0,00 
 Uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowejm6,78149,1600,00 0,00 
 Silikonkg0,817,6000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,061,3200,00  0,00
 Środek transportowym-g0,071,5400,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
40KNR 2-02s 1017/05 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone, o pow. ponad 1,60m2   
 39,885 m2   
 Robocizna   
 Stolarze gr.IIr-g0,2710,7690,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,083,1910,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrznem2139,8850,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,010,3990,00  0,00
 Środek transportowym-g0,020,7980,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   
41KNR 2-02u2 2701/01 - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi   
 404,13 m2   
 Robocizna   
 Montażyści gr.IIIr-g1,11448,5840,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,55222,2720,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Płyty gipsowe dekoracyjne 588x588x24mmszt2,861.155,8120,00 0,00 
 Kształtowniki z blachy - profil głównym1,7687,0210,00 0,00 
 Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny 60cmm1,7687,0210,00 0,00 
 Kształtowniki z blachy - kątownik przyściennym0,97392,0060,00 0,00 
 Zawiesie do kształtownikówszt2,12856,7560,00 0,00 
 Pręty mocująceszt2,12856,7560,00 0,00 
 Klamerki mocująceszt2,861.155,8120,00 0,00 
 Sprężyny przyścienneszt1,65666,8140,00 0,00 
 Łączniki rozporoweszt3,771.523,5700,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,014,0410,00  0,00
 Środek transportowym-g0,028,0830,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
42KNR 2-02s 0801/02 - Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów kat.III   
 1446,792 m2   
 Robocizna   
 Tynkarze gr.IIIr-g0,3517508,8370,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g0,01826,0420,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Zaprawa wapienna M-0,6m30,0034,3400,00 0,00 
 Zaprawa cementowo-wapienna M-2m30,021230,6720,00 0,00 
 Zaprawa cementowo-wapienna M-7m30,00213,0380,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Agregat tynkarski 1,1-3m3/hm-g0,040959,1740,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
43KNR 2-02u2 2013/01 - Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2   
 1446,792 m2   
 Robocizna   
 Tynkarze gr.IIIr-g0,23332,7620,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g0,0228,9360,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,0114,4680,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszankakg4,76.799,9220,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,0045,7870,00  0,00
 Środek transportowym-g0,0057,2340,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
44KNR 2-02u2 1516/04 - Malowanie dwukrotne mlekiem wapiennym tynków gładkich przy użyciu aparatów z napędem elektrycznym   
 1446,792 m2   
 Robocizna   
 Malarze gr.IIr-g0,024835,8800,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,0011,4470,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Wapno gaszone (ciasto)m30,000240,3470,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,00030,4340,00  0,00
 Agregat do malowania 250-500m2/hm-g0,011216,2040,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
45KNR 2-02 1505/07 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem   
 1446,792 m2   
 Robocizna   
 Malarze gr.IIr-g0,1083156,6880,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,067397,3690,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Farba emulsyjna Polinitdm30,259374,7190,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,00030,4340,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
46KNR 2-02s 1505/03 - Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne-analogia farby wodoszczelne   
 380,86 m2   
 Robocizna   
 Malarze gr.IIr-g0,108341,2470,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,067325,6320,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Farba wodoszczelnadm30,276105,1170,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,00030,1140,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
47POZ. IND. - KABINY WC(mat.+montaż)   
 29 szt.   
 Razem pozycja   0,00 0,00 
 Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 6. DACH   
48KNR 2-02 0613/03 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa   
 430 m2   
 Robocizna   
 Dekarze gr.IIr-g0,071430,7020,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,01938,2990,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Płyty z wełny mineralnejm21,05451,5000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,00773,3110,00  0,00
 Środek transportowym-g0,00893,8270,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
49KNR 0-15 0522/06 - Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 171mm przy rozstawie łat 120cm   
 430 m2   
 Robocizna   
 Blacharze gr.IIr-g0,014,3000,000,00  
 Dekarze gr.IIr-g0,204687,9780,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,01526,5360,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Blacha trapezowa powlekanam21,1473,0000,00 0,00 
 Wkręty do blach samogwintująceszt3,41.462,0000,00 0,00 
 Lakier do zaprawek w aerozoludm30,014,3000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,00482,0640,00  0,00
 Środek transportowym-g0,00662,8380,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
50KNR 2-02u2 0521/06 - Rury wentylacyjne   
 18 szt   
 Robocizna   
 Blacharze gr.IIr-g0,668712,0370,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,04310,7760,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Blacharka ocynk.prefabrykowana gr.0,55mmkg7,74139,3200,00 0,00 
 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60kg0,0681,2240,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,01070,1930,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
51KNR 2-02u2 0547/01 - Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej   
 21,52 m   
 Robocizna   
 Blacharze gr.IIr-g0,34217,3620,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,00420,0900,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rynny dachowe z PCW d=170mmm1,0221,9500,00 0,00 
 Uchwytyszt243,0400,00 0,00 
 Złączkiszt0,255,3800,00 0,00 
 Klejkg0,00170,0370,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,00080,0170,00  0,00
 Wyciągm-g0,00050,0110,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
52KNR 2-02u2 0550/03 - Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm   
 16 m   
 Robocizna   
 Blacharze gr.IIr-g0,36045,7660,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,00480,0770,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury spustowe z PCW d=100mmm1,0116,1600,00 0,00 
 Uchwyty do rurszt0,58,0000,00 0,00 
 Złączkiszt0,243,8400,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,00090,0140,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
53KNR 2-02s 1209/02 - Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste   
 21,52 m   
 Robocizna   
 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIr-g0,7115,2790,000,00  
 Murarze gr.IIr-g1,0723,0260,000,00  
 Malarze gr.IIr-g0,5511,8360,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,398,3930,000,00  
 Operatorzy gr.IIr-g0,030,6460,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Balustrady stalowekg13,5290,5200,00 0,00 
 Zaprawa cementowa M12m30,0030,0650,00 0,00 
 Farba olejna do gruntowaniadm30,061,2910,00 0,00 
 Farba olejna nawierzchniowadm30,061,2910,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,030,6460,00  0,00
 Środek transportowym-g0,010,2150,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
54KNR 2-05 0102/04 - Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego-DACH   
 6,315 t   
 Robocizna   
 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIr-g22,23140,3820,000,00  
 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIIr-g5,1832,7120,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Deski iglaste obrzynanem30,0090,0570,00 0,00 
 Drabiny stalowekg0,95,6840,00 0,00 
 Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kplkg0,95,6840,00 0,00 
 Trzpienie stalowekg0,31,8950,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Żuraw samochodowy 5-6tm-g0,95,6840,00  0,00
 Żuraw samochodowy 12-16tm-g2,616,4190,00  0,00
 Ciągnik kołowy 75-85KM (55-63kW)m-g1,27,5780,00  0,00
 Przyczepa dłużycowa 10tm-g1,27,5780,00  0,00
 Spawarka elektryczna wirująca 300Am-g1,48,8410,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
55KNR 2-05 0102/06 - Stężenia dachów w halach typu lekkiego   
 1,304 t   
 Robocizna   
 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIr-g62,8481,9430,000,00  
 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIIr-g18,1523,6680,000,00  
 Spawacze gr.IIr-g2,292,9860,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Deski iglaste obrzynanem30,0170,0220,00 0,00 
 Drabiny stalowekg1,82,3470,00 0,00 
 Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kplkg2,93,7820,00 0,00 
 Trzpienie stalowekg11,3040,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Żuraw samochodowy 5-6tm-g0,81,0430,00  0,00
 Żuraw samochodowy 12-16tm-g9,512,3880,00  0,00
 Ciągnik kołowy 75-85KM (55-63kW)m-g1,41,8260,00  0,00
 Przyczepa dłużycowa 10tm-g1,41,8260,00  0,00
 Spawarka elektryczna wirująca 300Am-g2,93,7820,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
56KNR 4-01 0202/05 - Przygotowanie konstrukcji stalowej-elemnty gotowe do montażu z malowaniem   
 7618,84 kg   
 Robocizna   
 Zbrojarze gr.IIr-g0,02152,3770,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,0176,1880,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Konstrukcje stalowekg1,027.771,2170,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg0,015114,2830,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: DACH   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 7. ELEWACJA   
57KNR 2-02 2601/01 - Docieplenie styropianem i warstwą siatki ścian pełnych z otworami o powierzchni betonowej, z tynkiem, mozaiką szklaną   
 351,851 m2   
 Robocizna   
 Dekarze gr.IIIr-g0,7907278,2090,000,00  
 Dekarze gr.IIr-g0,4431155,9050,000,00  
 Tynkarze gr.IIIr-g0,3037106,8570,000,00  
 Tynkarze gr.IIr-g0,3037106,8570,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,16959,4630,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Masa klejącam30,009693,4090,00 0,00 
 Płyty styropianowem30,032411,4000,00 0,00 
 Siatka z włókna szklanego St-17m21,137400,0550,00 0,00 
 Wyprawa elewacyjna Malix-Zkg6,032.121,6620,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Żuraw okienny przenośny 0,15tm-g0,02799,8170,00  0,00
 Środek transportowym-g0,02087,3190,00  0,00
 Agregat tynkarski 1,1-3m3/hm-g0,0621,1110,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
58KNR 2-02 2601/06 - Docieplanie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki   
 12,677 m2   
 Robocizna   
 Dekarze gr.IIIr-g0,813710,3150,000,00  
 Dekarze gr.IIr-g0,45655,7870,000,00  
 Tynkarze gr.IIIr-g0,30373,8500,000,00  
 Tynkarze gr.IIr-g0,30373,8500,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,17572,2270,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Masa klejącam30,009690,1230,00 0,00 
 Płyty styropianowem30,03240,4110,00 0,00 
 Siatka z włókna szklanego St-17m21,64320,8280,00 0,00 
 Wyprawa elewacyjna Malix-Zkg7,2792,1620,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Żuraw okienny przenośny 0,15tm-g0,02940,3730,00  0,00
 Środek transportowym-g0,02210,2800,00  0,00
 Agregat tynkarski 1,1-3m3/hm-g0,060,7610,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
59KNR 2-02 2601/08 - Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki   
 126,77 m   
 Robocizna   
 Dekarze gr.IIIr-g0,207226,2670,000,00  
 Dekarze gr.IIr-g0,06027,6320,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,03063,8790,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Masa klejącam30,000390,0490,00 0,00 
 Kątowniki 25x25x3mmkg1,176149,0820,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Żuraw okienny przenośny 0,15tm-g0,0010,1270,00  0,00
 Środek transportowym-g0,00170,2160,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
60KNR 2-02 0921/05 - Ręczne licowanie słupów płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm   
 33,187 m2   
 Robocizna   
 Tynkarze gr.IIIr-g3,1869105,7640,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,27539,1360,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Płytki klinkierowem20,9230,5320,00 0,00 
 Zaprawa cementowo-wapienna m.50m30,03121,0350,00 0,00 
 Zaprawa cementowa m. 80m30,00140,0460,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Żuraw okienny przenośny 0,15tm-g0,06522,1640,00  0,00
 Środek transportowym-g0,06352,1070,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: ELEWACJA   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 8. KONSTRUKCJA I ZADASZENIE TRYBUN   
61POZ. INDYWIDUALNA - Zadaszenie-stalowe panele łukowe ABM(materiał+montaż)   
 9 kpl   
 Razem pozycja   0,00 0,00 
62POZ. INDYWIDUALNA - Podwalina stalowa łączaca panele z podkonstrukcją wsporczą   
 9 kpl   
 Razem pozycja   0,00 0,00 
63KNR 2-05 0102/04 - Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego   
 25,694 t   
 Robocizna   
 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIr-g22,23571,1780,000,00  
 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIIr-g5,18133,0950,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Deski iglaste obrzynanem30,0090,2310,00 0,00 
 Drabiny stalowekg0,923,1250,00 0,00 
 Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kplkg0,923,1250,00 0,00 
 Trzpienie stalowekg0,37,7080,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Żuraw samochodowy 5-6tm-g0,923,1250,00  0,00
 Żuraw samochodowy 12-16tm-g2,666,8040,00  0,00
 Ciągnik kołowy 75-85KM (55-63kW)m-g1,230,8330,00  0,00
 Przyczepa dłużycowa 10tm-g1,230,8330,00  0,00
 Spawarka elektryczna wirująca 300Am-g1,435,9720,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
64KNR 4-01 0202/05 - Przygotowanie konstrukcji stalowych-elemnty gotowe do montązu z malowaniem   
 25694,1 kg   
 Robocizna   
 Zbrojarze gr.IIr-g0,02513,8820,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,01256,9410,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Konstrukcje stalowekg1,0226.207,9820,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg0,015385,4110,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
65KNR 2-02 0216.1/02 - Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy   
 26,12 m2   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g(15,48x0,47)/1001,9000,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g1,289133,6710,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g(112,29-46,8)/10017,1060,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym30,1533,9960,00 0,00 
 Drewno na stemple (korowane)m30,003320,0870,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,004720,1230,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mmm30,001060,0280,00 0,00 
 Gwoździe budowlane gołekg0,40610,6050,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g(21,16x0,47)/1002,5980,00  0,00
 Środek transportowym-g0,01680,4390,00  0,00
 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hm-g0,0140,3660,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
66KNR 2-02 0216.1/05 - Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty   
 104,48 m2   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g(1,76x0,47)/1000,8640,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g(3,23-3,11)/1000,1250,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym30,01021,0660,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g(1,53x0,47)/1000,7510,00  0,00
 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hm-g0,0010,1040,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
67KNR 4-01 0202/03 - Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14mm   
 283,51 kg   
 Robocizna   
 Zbrojarze gr.IIr-g0,0514,1750,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,012,8350,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Pręty zbrojeniowe gładkie 10-14mmkg1,006285,2110,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg0,025,6700,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
68KNR 2-05 0210/01 - Kładki dla pieszych-analogia schody   
 0,436 t   
 Robocizna   
 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIr-g29,0512,6660,000,00  
 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIIr-g14,316,2390,000,00  
 Spawacze gr.IIr-g18,628,1180,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Deski iglaste obrzynanem30,0050,0020,00 0,00 
 Krawędziaki iglastem30,0070,0030,00 0,00 
 Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kplkg0,30,1310,00 0,00 
 Trzpienie stalowekg0,10,0440,00 0,00 
 Blacha grubakg62,6160,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Żuraw samochodowy 75tm-g0,50,2180,00  0,00
 Ciągnik kołowy 90-110KM (66-74kW)m-g1,10,4800,00  0,00
 Przyczepa dłużycowa 10tm-g1,10,4800,00  0,00
 Spawarka elektryczna wirująca 300Am-g23,410,2020,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
69POZ.INDYWIDUALNA - Krzesełka dla kibiców+montaż   
 640 szt.   
 Razem pozycja   0,00 0,00 
70POZ.INDYWIDUALNA - Krzesełka dla wipów+montaż   
 2 szt.   
 Razem pozycja   0,00 0,00 
71KNR 2-02s 1209/01 - Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe   
 505,6 m   
 Robocizna   
 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIr-g0,52262,9120,000,00  
 Murarze gr.IIr-g0,35176,9600,000,00  
 Malarze gr.IIr-g0,61308,4160,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,42212,3520,000,00  
 Operatorzy gr.IIr-g0,0315,1680,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Balustrady stalowekg8,54.297,6000,00 0,00 
 Zaprawa cementowa M12m30,0031,5170,00 0,00 
 Farba olejna do gruntowaniadm30,0420,2240,00 0,00 
 Farba olejna nawierzchniowadm30,0420,2240,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Wyciągm-g0,0315,1680,00  0,00
 Środek transportowym-g0,015,0560,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
72KNR 2-02u2 0230.3/01 - Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu   
 28,395 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g2,2263,0370,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g15,14429,9000,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g1,7950,8270,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,0228,9630,00 0,00 
 Drewno na stemple (korowane)m30,0060,1700,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,0691,9590,00 0,00 
 Gwoździe budowlane gołekg128,3950,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,082,2720,00  0,00
 Żurawm-g0,5716,1850,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: KONSTRUKCJA I ZADASZENIE TRYBUN   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 9. ŁUKI ŁĄCZNIKA   
73KNR 2-02 0205.1/02 - Żebra łącznika żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy o szerokości 50cm   
 41,12 m3   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g0,84x0,4716,2340,000,00  
 Cieśle gr.IIr-g2,66109,3790,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g3,65-2,3453,8670,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Beton zwykłym31,0241,9420,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,031,2340,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mmm30,0110,4520,00 0,00 
 Gwoździe budowlane gołekg0,2510,2800,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,114,5230,00  0,00
 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hm-g0,083,2900,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
74KNR 4-01 0202/01 - Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6mm   
 2,58 kg   
 Robocizna   
 Zbrojarze gr.IIr-g0,090,2320,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,010,0260,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Pręty zbrojeniowe gładkie 6mmkg1,0022,5850,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg0,0250,0650,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
75KNR 4-01 0202/04 - Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 16-26mm   
 1180,83 kg   
 Robocizna   
 Zbrojarze gr.IIr-g0,0335,4250,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,0111,8080,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Pręty zbrojeniowe gładkie 16-26mmkg1,021.204,4470,00 0,00 
 Drut stalowy miękkikg0,01618,8930,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2   0,00 
   0,00 
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: ŁUKI ŁĄCZNIKA   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 9. OGRODZENIE   
76KNR 2-02 1808/01 - Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z blachy w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 2,4m   
 2 kpl   
 Robocizna   
 Monterzy gr.IIr-g11,5923,1800,000,00  
 Malarze gr.IIr-g7,3214,6400,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g12,0924,1800,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Wrota z furtkamikg249,29498,5800,00 0,00 
 Farba olejna dm34,368,7200,00 0,00 
 Zaprawa cementowa m. 50m30,010,0200,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,020,0400,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
77KNR 2-02 1802/02 - Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów   
 55 m   
 Robocizna   
 Betoniarze gr.IIr-g0,307316,9020,000,00  
 Malarze gr.IIr-g0,366120,1360,000,00  
 Spawacze gr.IIr-g0,241813,2990,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,582532,0380,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Siatka ogrodz.ocynk.oczka 50x50mm, fi 3mmm2155,0000,00 0,00 
 Słupki z rur stalowychkg4,97273,3500,00 0,00 
 Zaprawa cementowa m.100m30,00130,0710,00 0,00 
 Farba olejna dm30,14948,2170,00 0,00 
 Elektrody do stali niskostopowychkg0,08444,6420,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Środek transportowym-g0,00240,1320,00  0,00
 Spawarka elektryczna wirująca 300Am-g0,12666,9630,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: OGRODZENIE   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 10. RUSZTOWANIA   
78KNR 2-02 1604/01 - Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m   
 4370,206 m2   
 Robocizna   
 Monterzy gr.IIr-g0,37821.652,8120,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,17742,9350,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Płyty pomostowe roboczem20,014161,6200,00 0,00 
 Płyty pomostowe komunikacyjne długiem20,00041,7480,00 0,00 
 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkiem20,00020,8740,00 0,00 
 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mmm30,000030,1310,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mmm30,000180,7870,00 0,00 
 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm30,000020,0870,00 0,00 
 Haki do murukg0,01252,4420,00 0,00 
 Drut stalowy miękki 3mmkg0,00939,3320,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Rusztowanie rurowem-g0,156681,7520,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: RUSZTOWANIA   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 11. POLBRUKI   
79KNR 0-11 0321/04 - Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 120 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem i krawężnikami   
 2070 m2   
 Robocizna   
 Brukarze gr.IIr-g0,3819790,5330,000,00  
 Robotnicy gr.IIr-g0,52191.080,3330,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Kostka betonowa Polbrukm21,0252.121,7500,00 0,00 
 Piasekm30,0755156,2850,00 0,00 
 Cement portlandzki 35t0,01633,1200,00 0,00 
 Wodam30,007515,5250,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Ubijak spalinowym-g0,053109,7100,00  0,00
 Piła do cięcia płytekm-g0,0362,1000,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: POLBRUKI   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 9. INSTALACJE SANITARNE   
 9.1 INSTALACJE WOD-KAN   
80KNR 0-13 0130/01 - Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych   
 70,04 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,10537,3750,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,07225,0570,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury PE 20mmm1,0372,1410,00 0,00 
 Kształtki do rur PE z gwintemszt0,749,0280,00 0,00 
 Mufy elektrooporoweszt1,498,0560,00 0,00 
 Uchwyty do rur z PEszt1,3393,1530,00 0,00 
 Kołki rozporoweszt1,3393,1530,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,00080,0560,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
81KNR 0-13 0130/02 - Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych   
 42,1 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,11965,0350,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,07983,3600,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury PE 25m1,0343,3630,00 0,00 
 Kształtki do rur PE z gwintemszt0,6527,3650,00 0,00 
 Mufy elektrooporoweszt1,354,7300,00 0,00 
 Uchwyty do rur z PEszt1,2552,6250,00 0,00 
 Kołki rozporoweszt1,2552,6250,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,0010,0420,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
82KNR 0-13 0130/03 - Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych   
 4,48 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,12350,5530,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,08240,3690,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury PE 32m1,034,6140,00 0,00 
 Kształtki do rur PE z gwintemszt0,62,6880,00 0,00 
 Mufy elektrooporoweszt1,25,3760,00 0,00 
 Uchwyty do rur z PEszt1,114,9730,00 0,00 
 Kołki rozporoweszt1,114,9730,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,0020,0090,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
83KNR 0-13 0130/04 - Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych   
 6,07 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,14260,8660,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,0950,5770,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury PE 40m1,026,1910,00 0,00 
 Kształtki do rur PE z gwintemszt0,462,7920,00 0,00 
 Mufy elektrooporoweszt0,925,5840,00 0,00 
 Uchwyty do rur z PEszt16,0700,00 0,00 
 Kołki rozporoweszt16,0700,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,0030,0180,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
84KNR 0-13 0130/05 - Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych   
 19,61 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,1543,0200,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,10262,0120,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury PE 50m1,0220,0020,00 0,00 
 Kształtki do rur PE z gwintemszt0,448,6280,00 0,00 
 Mufy elektrooporoweszt0,8817,2570,00 0,00 
 Uchwyty do rur z PEszt0,8717,0610,00 0,00 
 Kołki rozporoweszt0,8717,0610,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%2,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,0040,0780,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
85KNR 0-35 0107/01 - Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej lub ciepłej do mieszaczy natryskowych   
 24 szt   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,389,1200,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,051,2000,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mmszt1,0525,2000,00 0,00 
 Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2"szt1,0525,2000,00 0,00 
 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 15mmszt124,0000,00 0,00 
 Korki mosiężne do rur, nr kat. 3290 1/2"szt124,0000,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,020,4800,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
86KNR 0-35 0106/02 - Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia-MISKA USTĘPOWA   
 22 szt   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,4810,5600,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,061,3200,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Podejście kolanowe ścienne nr kat. 4471 15x1/2"szt244,0000,00 0,00 
 Podejście kolanowe ścienne na listwie montażowej nr kat. 4976 o średnicy 2x15x1/2"szt122,0000,00 0,00 
 Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mmszt2,146,2000,00 0,00 
 Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2"szt2,146,2000,00 0,00 
 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 15mmszt244,0000,00 0,00 
 Korki mosiężne do rur, nr kat. 3290 1/2"szt244,0000,00 0,00 
 Kołki rozporowe plastykowe nr kat. 4471szt6132,0000,00 0,00 
 Kołki rozporowe plastykowe nr kat. 4976szt244,0000,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,020,4400,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
87KNR 0-35 0106/04 - Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do zestawów instalacyjnych z montażem na konstrukcji zestwu kształtek pojedynczych-PISUARY   
 19 szt   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,427,9800,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,061,1400,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Podejście kolanowe nr kat. 12099 1/2"x1/2"szt119,0000,00 0,00 
 Podejście proste nr kat.Z 5401 1/2"x1/2"szt119,0000,00 0,00 
 Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mmszt1,0519,9500,00 0,00 
 Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2"szt1,0519,9500,00 0,00 
 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 15mmszt119,0000,00 0,00 
 Korki mosiężne do rur, nr kat. 3290 1/2"szt119,0000,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,020,3800,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
88KNR 0-35 0114/02 - Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka   
 29 szt   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g0,9226,6800,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,041,1600,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Baterie umywalkowe stojące 15mmszt129,0000,00 0,00 
 Przyłącza elastyczne w oplocie ze stali kwasoodpornej o średnicy 1/2"x1/2"szt258,0000,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,010,2900,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
89KNR 0-35 0114/05 - Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie w kabinie   
 2 szt   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g0,941,8800,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,050,1000,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Baterie natryskowe ścienne 15mmszt12,0000,00 0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,020,0400,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
90KNR 0-35 0114/05 - Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie   
 22 szt   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g0,9420,6800,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,051,1000,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Baterie natryskowe ścienne 15mmszt122,0000,00 0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,020,4400,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
91KNR 2-15 0208/03 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową   
 48 podejście   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,3617,2800,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,2512,0000,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mmszt3144,0000,00 0,00 
 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznychszt148,0000,00 0,00 
 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCWszt4192,0000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,010,4800,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
92KNR 2-15 0208/04 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową   
 2 podejście   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,691,3800,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,460,9200,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=75mmszt36,0000,00 0,00 
 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznychszt12,0000,00 0,00 
 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCWszt48,0000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,010,0200,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
93KNR 2-15 0208/05 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową   
 22 podejście   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,8318,2600,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,5411,8800,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mmszt366,0000,00 0,00 
 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznychszt122,0000,00 0,00 
 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCWszt488,0000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,010,2200,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
94KNR 2-15 0228/01 - Rurociągi z PCW o średnicy 50mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków   
 11,47 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,1051,2040,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,070,8030,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mmm0,95610,9650,00 0,00 
 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mmszt0,6167,0660,00 0,00 
 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCWszt1,3915,9430,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,0040,0460,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
95KNR 2-15 0228/02 - Rurociągi z PCW o średnicy 75mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków   
 39,05 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,13015,0800,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,08683,3900,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=75mmm0,93336,4340,00 0,00 
 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=75mmszt0,53921,0480,00 0,00 
 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCWszt1,3251,5460,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,0050,1950,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
96KNR 2-15 0228/03 - Rurociągi z PCW o średnicy 110mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków   
 15,72 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,14892,3410,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,09931,5610,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mmm0,92214,4940,00 0,00 
 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mmszt0,5178,1270,00 0,00 
 Rury z PCW przepustowe d=110mmm0,0450,7070,00 0,00 
 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCWszt1,320,4360,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,0060,0940,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
97KNR 2-15 0205/04 - Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową-piony   
 42,84 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,17137,3380,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,11424,8920,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury z PCW kanalizacyjne d=110mmm0,80634,5290,00 0,00 
 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mmszt0,729,9880,00 0,00 
 Rury z PCW przepustowe d=110mmm0,1536,5550,00 0,00 
 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznychszt142,8400,00 0,00 
 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCWszt1,2553,5500,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,0060,2570,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
98KNR 2-15 0228/04 - Rurociągi z PCW o średnicy 160mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków   
 33,08 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,16935,6000,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,11293,7350,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mmm0,91130,1360,00 0,00 
 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=160mmszt0,45114,9190,00 0,00 
 Rury z PCW przepustowe d=160mmm0,0451,4890,00 0,00 
 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCWszt1,2541,3500,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,0120,3970,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
99KNR 2-15 0224/04 - Ustępy pojedyncze z automatami spłukującymi   
 22 kpl   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g1,1926,1800,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g1,5734,5400,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Miski ustępowe porcelanoweszt122,0000,00 0,00 
 Rury spłuczkowe z PCWkpl122,0000,00 0,00 
 Automaty spłukujące mosiężne niklowane 20mmszt122,0000,00 0,00 
 Lejki gumowe do misek ustępowychszt122,0000,00 0,00 
 Sedesy z tworzywa sztucznegoszt122,0000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,010,2200,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
100KNR 2-15 0221/01 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem   
 29 szt   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g1,1934,5100,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g1,1232,4800,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Umywalki porcelanoweszt129,0000,00 0,00 
 Syfony umywalkowe mosiężne chromowane kplszt129,0000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,061,7400,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
101KNR 2-15 0225/02 - Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym   
 19 kpl   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g119,0000,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,8215,5800,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Pisuary porcelanoweszt119,0000,00 0,00 
 Syfony pisuarowe mosiężne d=25mmszt119,0000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,040,7600,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
102KNR 2-15 0223/02 - Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego   
 2 kpl   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,270,5400,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,561,1200,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Spusty z tworzywa sztucznegoszt12,0000,00 0,00 
 Brodziki z tworzywa sztucznegoszt12,0000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,2   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,050,1000,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
103KNR 0-35 0134/03 - Płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych   
 325 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g0,033911,0180,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,00030,0970,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 15x1mmm0,026,5000,00 0,00 
 Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mmszt0,0216,8250,00 0,00 
 Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2"szt0,0061,9500,00 0,00 
 Dwuzłączki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2"szt0,0061,9500,00 0,00 
 Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody do 100 stopni C15mmszt0,0020,6500,00 0,00 
 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 100 stopni C o średnicy 15mmszt0,0020,6500,00 0,00 
 Korki mosiężne do rur, nr kat. 3290 1/2"szt0,0020,6500,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,00010,0330,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
104KNR 0-35 0134/02 - Próba wodna ciśnieniowa szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych   
 230 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g 0,0000,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,00020,0460,000,00  
  0,00  
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,00010,0230,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
105KNKRB 4t2 0102/03 - Przyłącza wodociągowe z rur łączonych metodą zgrzewania śr.63mm   
 55,5 m   
 Robocizna   
 Robotnicy gr.Ir-g0,422,2000,000,00  
 Materiały   
 Rury z polietylenum1,0759,3850,00 0,00 
 Kołnierze dociskowe "w-x"szt0,15,5500,00 0,00 
 Króćce żeliwne ciśn. kołnierzowe do rur PEszt0,15,5500,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%3,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,126,6600,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
106KNKRB 4t2 0102/04 - Przyłącza wodociągowe z rur łączonych metodą zgrzewania śr.80mm   
 132 m   
 Robocizna   
 Robotnicy gr.Ir-g0,4762,0400,000,00  
 Materiały   
 Rury z polietylenum1,07141,2400,00 0,00 
 Kołnierze dociskowe "w-x"szt0,113,2000,00 0,00 
 Króćce żeliwne ciśn. kołnierzowe do rur PEszt0,1823,7600,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%3,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,1215,8400,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
107POZ.INDYWIALNE - Szambo   
 1 kpl.   
 Razem pozycja   0,00 0,00 
108KNKRB 4t2 0201/01 - Przykanaliki z rur pcv śr.160mm   
 20 m   
 Robocizna   
 Robotnicy gr.Ir-g1,8236,4000,000,00  
 Materiały   
 Rury PCW kanalizacyjne zewnętrzne kielichowe 160x4,7mmm1,0120,2000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%3,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód skrzyniowy 5tm-g0,122,4000,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: INSTALACJE WOD-KAN   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 9.2 INSTALACJA CO   
109KNR 0-31 0201/01 - Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 14mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach   
 150 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,129719,4550,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,00380,5700,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury z polietylenu sieciowane śr.14/2,0mmm1,03154,5000,00 0,00 
 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznegoszt2,75412,5000,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,00130,1950,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
110KNR 0-31 0201/02 - Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 16mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach   
 32 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,14684,6980,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,0040,1280,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury z polietylenu sieciowane śr.16/2,2mmm 320,00 0,00 
 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznegoszt1,6853,7600,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,00140,0450,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
111KNR 0-31 0201/03 - Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 18mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach   
 32 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,16835,3860,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,00420,1340,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury z polietylenu sieciowane śr.18/2,0mmm 320,00 0,00 
 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznegoszt1,1637,1200,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,00150,0480,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
112KNR 0-31 0201/03 - Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 25mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach   
 46 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,16837,7420,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,00420,1930,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury z polietylenu sieciowane śr.25/2,5mmm1,0347,3800,00 0,00 
 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznegoszt1,1653,3600,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,00150,0690,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
113KNR 0-31 0201/03 - Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 32mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach-A   
 6 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g0,16831,0100,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,00420,0250,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury z polietylenu sieciowane śr.32/4,0mmm 60,00 0,00 
 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznegoszt1,166,9600,00 0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,00150,0090,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
114KNR 0-35 0209/02 - Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 400-800mm z zestwem wsporników, dwupłytowych typu C22, V22   
 29 szt   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g1,1332,7700,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,3510,1500,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C lub V o długości 400-800mm z zestawem wsporników montażowychszt129,0000,00 0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,123,4800,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
115KNR 0-35 0215/02 - Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi o średnicy o średnicy nominalnej 15mm   
 29 kpl   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g0,3911,3100,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,020,5800,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe, mosiężne z głowicami termostatycznymi o średnicy 15mmszt129,0000,00 0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,010,2900,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
116POZ. INDYWIDUALNA - KOCIOŁ GAZOWY+PODGRZEWACZ+OSPRZET   
 1 kpl   
 Razem pozycja   0,00 0,00 
 Razem: INSTALACJA CO   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 9.2 INSTALACA GAZOWA   
117KNR 2-15 0305/02 - Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych   
 18,5 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g0,06561,2140,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,06611,2230,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury stalowe S czarne gwintowane d=15mmm0,040,7400,00 0,00 
 Zawory mosiężne z uchwytem d=15mmszt0,00020,0040,00 0,00 
 Zawory zwrotne mosiężne d=15mmszt0,00020,0040,00 0,00 
 Łączniki żeliwne czarne 15mmszt0,0120,2220,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%0,6   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,00030,0060,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
118KNR 2-15 0304/01 - Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych   
 14,86 m   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g0,19542,9040,000,00  
 Spawacze gr.IIr-g0,19932,9620,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,15682,3300,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Rury miedziane 35/1,5mmm1,0315,3060,00 0,00 
 Haki i uchwyty do rurszt0,527,7270,00 0,00 
 Tlen technicznym30,0050,0740,00 0,00 
 Acetylen techniczny rozpuszczonykg0,00460,0680,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,1   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód skrzyniowy 5tm-g0,01870,2780,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
119KNKRB 4t2 0301/01 - Rurociągi Pe śr.32mm-przyłącze   
 61 m   
 Robocizna   
 Robotnicy gr.Ir-g0,833650,8500,000,00  
 Materiały   
 Rury o sprawdzonej szczelności z powłoką antykorozyjnąm1,0362,8300,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%3,5   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Żuraw samochodowy 5-6tm-g0,00110,0670,00  0,00
 Samochód dłużycowym-g0,00110,0670,00  0,00
 Samochód skrzyniowy 5tm-g0,00220,1340,00  0,00
 Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW)m-g0,03552,1650,00  0,00
    0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
120KNR 2-15 0306/03 - Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 32mm do gazomierza na ścianach   
 1 kpl   
 Robocizna   
 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g0,710,7100,000,00  
 Robotnicy gr.Ir-g0,910,9100,000,00  
  0,00  
 Materiały   
 Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy miechowych d=32mmszt2,042,0400,00 0,00 
 Łączniki żeliwne czarne 32mmszt8,168,1600,00 0,00 
 Haki i uchwyty do rurszt22,0000,00 0,00 
 Materiały pomocnicze%1,4   0,00 
   0,00 
 Sprzęt   
 Samochód dostawczy do 0,9tm-g0,030,0300,00  0,00
 Razem pozycja   0,00   
 Cena jednostkowa   0,00   
 Razem: INSTALACA GAZOWA   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem0,000,000,00
 Razem element   
 Ogółem   
 Koszty bezpośrednie   0,000,000,000,00
 Koszty pośrednie 0%   0,000,000,000,00
 Zysk 0%   0,000,000,000,00
 Razem   0,000,000,000,00
 Razem   
 Rezerwa na roboty nieprzewidziane 0%   
 Razem   
 Podatek VAT 0%   
 Ogółem kosztorys   

Rodos 6.0.23.1 [6728] - Rekomendacja SKB,
Zestawienie robocizny
STADION MIEJSKI W ZŁOTOWIE-KOSZTORYS ŚLEPY - ZŁOTÓW
LpNazwaJmIlośćCenaWartość
1Betoniarze gr.IIr-g800,812 0,00
2Blacharze gr.IIr-g29,465 0,00
3Brukarze gr.IIr-g790,533 0,00
4Cieśle gr.IIr-g1.540,667 0,00
5Dekarze gr.IIr-g723,453 0,00
6Dekarze gr.IIIr-g314,791 0,00
7Malarze gr.IIr-g588,843 0,00
8Montażyści gr.IIIr-g448,584 0,00
9Monterzy gr.IIr-g1.855,364 0,00
10Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIr-g174,593 0,00
11Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIIr-g156,085 0,00
12Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIr-g1.084,360 0,00
13Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IIIr-g195,713 0,00
14Murarze gr.IIr-g199,986 0,00
15Murarze gr.IIIr-g470,840 0,00
16Operatorzy gr.IIr-g15,814 0,00
17Posadzkarze gr.IIIr-g459,034 0,00
18Robotnicy gr.Ir-g5.097,275 0,00
19Robotnicy gr.IIr-g1.080,333 0,00
20Spawacze gr.IIr-g27,365 0,00
21Stolarze gr.IIr-g10,769 0,00
22Tynkarze gr.IIr-g110,707 0,00
23Tynkarze gr.IIIr-g1.058,070 0,00
24Zbrojarze gr.IIr-g2.084,015 0,00
 Razem 19.317,471 0,00

Rodos 6.0.23.1 [6728] - Rekomendacja SKB,
Zestawienie materiałów
STADION MIEJSKI W ZŁOTOWIE-KOSZTORYS ŚLEPY - ZŁOTÓW
LpNazwaJmIlośćCenaWartość
1Acetylen techniczny rozpuszczonykg0,0680,000,00
2Automaty spłukujące mosiężne niklowane 20mmszt22,0000,000,00
3Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mmm30,1310,000,00
4Balustrady stalowekg4.588,1200,000,00
5Baterie natryskowe ścienne 15mmszt24,0000,000,00
6Baterie umywalkowe stojące 15mmszt29,0000,000,00
7Beton zwykłym3667,9620,000,00
8Blacha grubakg2,6160,000,00
9Blacha trapezowa powlekanam2473,0000,000,00
10Blacharka ocynk.prefabrykowana gr.0,55mmkg139,3200,000,00
11Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cmszt4.957,2080,000,00
12Brodziki z tworzywa sztucznegoszt2,0000,000,00
13Cement portlandzki 35t33,1200,000,00
14Deski iglaste obrzynane kl.II 25mmm30,7870,000,00
15Deski iglaste obrzynane kl.III 25mmm36,9030,000,00
16Deski iglaste obrzynane kl.III 38mmm32,6870,000,00
17Deski iglaste obrzynanem30,3120,000,00
18Drabiny stalowekg31,1550,000,00
19Drewno na stemple (korowane)m30,6990,000,00
20Drewno na stemple budowlanem30,0050,000,00
21Drewno opałowekg3.443,5240,000,00
22Drut stalowy miękki 3mmkg39,3320,000,00
23Drut stalowy miękkikg1.100,8430,000,00
24Dwuzłączki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2"szt1,9500,000,00
25Elektrody do stali niskostopowychkg4,6420,000,00
26Farba emulsyjna Polinitdm3374,7190,000,00
27Farba olejna dm316,9370,000,00
28Farba olejna do gruntowaniadm321,5150,000,00
29Farba olejna nawierzchniowadm321,5150,000,00
30Farba wodoszczelnadm3105,1170,000,00
31Folia polietylenowa 0,2mmm2969,9120,000,00
32Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C lub V o długości 400-800mm z zestawem wsporników montażowychszt29,0000,000,00
33Gwoździe budowlane gołekg246,6350,000,00
34Haki do murukg52,4420,000,00
35Haki i uchwyty do rurszt9,7270,000,00
36Kątowniki 25x25x3mmkg149,0820,000,00
37Klamerki mocująceszt1.155,8120,000,00
38Klejkg0,0370,000,00
39Kołki rozporowe plastykowe nr kat. 4471szt132,0000,000,00
40Kołki rozporowe plastykowe nr kat. 4976szt44,0000,000,00
41Kołki rozporowe z tworzywa sztucznegoszt563,7000,000,00
42Kołki rozporoweszt173,8820,000,00
43Kołnierze dociskowe "w-x"szt18,7500,000,00
44Konstrukcje stalowekg33.979,1990,000,00
45Korki mosiężne do rur, nr kat. 3290 1/2"szt87,6500,000,00
46Kostka betonowa Polbrukm22.121,7500,000,00
47Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanejkpl459,0520,000,00
48Krawędziaki iglastem30,0030,000,00
49Króćce żeliwne ciśn. kołnierzowe do rur PEszt29,3100,000,00
50Kształtki do rur PE z gwintemszt90,5020,000,00
51Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 15mmszt98,1750,000,00
52Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2"szt93,3000,000,00
53Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mmszt151,0660,000,00
54Kształtki z PCW kanalizacyjne d=75mmszt27,0480,000,00
55Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mmszt104,1150,000,00
56Kształtki z PCW kanalizacyjne d=160mmszt14,9190,000,00
57Kształtowniki z blachy - kątownik przyściennym392,0060,000,00
58Kształtowniki z blachy - profil głównym687,0210,000,00
59Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny 60cmm687,0210,000,00
60Lakier do zaprawek w aerozoludm34,3000,000,00
61Lejki gumowe do misek ustępowychszt22,0000,000,00
62Lepik asfaltowy na gorącokg739,5410,000,00
63Lepik smołowy na gorąco bez wypełniaczakg1.883,9460,000,00
64Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy miechowych d=32mmszt2,0400,000,00
65Łączniki rozporoweszt1.523,5700,000,00
66Łączniki żeliwne czarne 15mmszt0,2220,000,00
67Łączniki żeliwne czarne 32mmszt8,1600,000,00
68Masa klejącam33,5820,000,00
69Miski ustępowe porcelanoweszt22,0000,000,00
70Mufy elektrooporoweszt181,0030,000,00
71Nadproża prefabrykowane L-19m56,3040,000,00
72Okna i drzwi z kształtowników aluminiowychm279,7200,000,00
73Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnam2913,3340,000,00
74Papa smołowam2455,4410,000,00
75Pasta emulsyjna asfaltowakg2.828,9100,000,00
76Piasekm3156,2850,000,00
77Pisuary porcelanoweszt19,0000,000,00
78Płytki gressm2477,3460,000,00
79Płytki klinkierowem230,5320,000,00
80Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x 6cmszt103,2300,000,00
81Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cmszt2.243,7410,000,00
82Płyty gipsowe dekoracyjne 588x588x24mmszt1.155,8120,000,00
83Płyty pomostowe komunikacyjne długiem21,7480,000,00
84Płyty pomostowe komunikacyjne krótkiem20,8740,000,00
85Płyty pomostowe roboczem261,6200,000,00
86Płyty styropianowe 5 cmm2424,3370,000,00
87Płyty styropianowem311,8110,000,00
88Płyty z wełny mineralnejm2451,5000,000,00
89Podejście kolanowe nr kat. 12099 1/2"x1/2"szt19,0000,000,00
90Podejście kolanowe ścienne na listwie montażowej nr kat. 4976 o średnicy 2x15x1/2"szt22,0000,000,00
91Podejście kolanowe ścienne nr kat. 4471 15x1/2"szt44,0000,000,00
92Podejście proste nr kat.Z 5401 1/2"x1/2"szt19,0000,000,00
93Pospółka - uziarnienie 0-31,5mmm3695,0970,000,00
94Pospółka 0-63mmm343,6460,000,00
95Pręty mocująceszt856,7560,000,00
96Pręty zbrojeniowe gładkie 6mmkg3.137,9030,000,00
97Pręty zbrojeniowe gładkie 10-14mmkg22.141,7380,000,00
98Pręty zbrojeniowe gładkie 16-26mmkg1.204,4470,000,00
99Przyłącza elastyczne w oplocie ze stali kwasoodpornej o średnicy 1/2"x1/2"szt58,0000,000,00
100Roztwór asfaltowykg484,8130,000,00
101Rury miedziane 35/1,5mmm15,3060,000,00
102Rury miedziane twarde R 290 o średnicy 15x1mmm6,5000,000,00
103Rury o sprawdzonej szczelności z powłoką antykorozyjnąm62,8300,000,00
104Rury PCW kanalizacyjne zewnętrzne kielichowe 160x4,7mmm20,2000,000,00
105Rury PE 20mmm72,1410,000,00
106Rury PE 25m43,3630,000,00
107Rury PE 32m4,6140,000,00
108Rury PE 40m6,1910,000,00
109Rury PE 50m20,0020,000,00
110Rury spłuczkowe z PCWkpl22,0000,000,00
111Rury spustowe z PCW d=100mmm16,1600,000,00
112Rury stalowe S czarne gwintowane d=15mmm0,7400,000,00
113Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mmm10,9650,000,00
114Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=75mmm36,4340,000,00
115Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mmm14,4940,000,00
116Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mmm30,1360,000,00
117Rury z PCW kanalizacyjne d=110mmm34,5290,000,00
118Rury z PCW przepustowe d=110mmm7,2620,000,00
119Rury z PCW przepustowe d=160mmm1,4890,000,00
120Rury z polietylenu sieciowane śr.14/2,0mmm154,5000,000,00
121Rury z polietylenu sieciowane śr.16/2,2mmm32,0000,000,00
122Rury z polietylenu sieciowane śr.18/2,0mmm32,0000,000,00
123Rury z polietylenu sieciowane śr.25/2,5mmm47,3800,000,00
124Rury z polietylenu sieciowane śr.32/4,0mmm6,0000,000,00
125Rury z polietylenum200,6250,000,00
126Rynny dachowe z PCW d=170mmm21,9500,000,00
127Sedesy z tworzywa sztucznegoszt22,0000,000,00
128Siatka ogrodz.ocynk.oczka 50x50mm, fi 3mmm255,0000,000,00
129Siatka z włókna szklanego St-17m2420,8830,000,00
130Silikonkg31,4530,000,00
131Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrznem239,8850,000,00
132Słupki z rur stalowychkg273,3500,000,00
133Spoiwo cynowo-ołowiane LC60kg1,2240,000,00
134Sprężyny przyścienneszt666,8140,000,00
135Spusty z tworzywa sztucznegoszt2,0000,000,00
136Syfony pisuarowe mosiężne d=25mmszt19,0000,000,00
137Syfony umywalkowe mosiężne chromowane kplszt29,0000,000,00
138Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kplkg32,7210,000,00
139Tlen technicznym30,0740,000,00
140Trzpienie stalowekg10,9500,000,00
141Uchwyty do rur z PEszt173,8820,000,00
142Uchwyty do rur z tworzyw sztucznychszt114,8400,000,00
143Uchwyty do rurszt8,0000,000,00
144Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o średnicy 15mmszt87,0000,000,00
145Uchwytyszt43,0400,000,00
146Umywalki porcelanoweszt29,0000,000,00
147Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCWszt470,8250,000,00
148Uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowejm488,5540,000,00
149Wapno gaszone (ciasto)m30,3470,000,00
150Wkręty do blach samogwintująceszt1.462,0000,000,00
151Wodam315,5250,000,00
152Wrota z furtkamikg498,5800,000,00
153Wyprawa elewacyjna Malix-Zkg2.213,8230,000,00
154Zaprawa cementowa m. 50m30,0200,000,00
155Zaprawa cementowa m. 80m30,0460,000,00
156Zaprawa cementowa m.100m30,0710,000,00
157Zaprawa cementowa M12m31,5810,000,00
158Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80m30,0890,000,00
159Zaprawa cementowo-wapienna m.50m31,0350,000,00
160Zaprawa cementowo-wapienna M-2m330,6720,000,00
161Zaprawa cementowo-wapienna M-7m33,0380,000,00
162Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)kg3.320,7340,000,00
163Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszankakg6.799,9220,000,00
164Zaprawa wapienna M-0,6m34,3400,000,00
165Zaprawam316,2630,000,00
166Zawiesie do kształtownikówszt856,7560,000,00
167Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe, mosiężne z głowicami termostatycznymi o średnicy 15mmszt29,0000,000,00
168Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody do 100 stopni C15mmszt0,6500,000,00
169Zawory mosiężne z uchwytem d=15mmszt0,0040,000,00
170Zawory zwrotne mosiężne d=15mmszt0,0040,000,00
171Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 100 stopni C o średnicy 15mmszt0,6500,000,00
172Złączkiszt9,2200,000,00
 Razem   0,00

Rodos 6.0.23.1 [6728] - Rekomendacja SKB,
Zestawienie sprzętu
STADION MIEJSKI W ZŁOTOWIE-KOSZTORYS ŚLEPY - ZŁOTÓW
LpNazwaJmIlośćCenaWartość
1Agregat do malowania 250-500m2/hm-g16,2040,000,00
2Agregat tynkarski 1,1-3m3/hm-g81,0450,000,00
3Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW)m-g2,1650,000,00
4Ciągnik kołowy 75-85KM (55-63kW)m-g40,2360,000,00
5Ciągnik kołowy 90-110KM (66-74kW)m-g0,4800,000,00
6Koparka gąsienicowa 0,40m3m-g11,1270,000,00
7Koparka kołowa 0,15m3m-g65,4780,000,00
8Piła do cięcia płytekm-g62,1000,000,00
9Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hm-g23,9830,000,00
10Przyczepa dłużycowa 10tm-g40,7160,000,00
11Rusztowanie rurowem-g681,7520,000,00
12Samochód dłużycowym-g0,0670,000,00
13Samochód dostawczy do 0,9tm-g33,5300,000,00
14Samochód samowyładowczy 5tm-g190,0900,000,00
15Samochód skrzyniowy 5tm-g2,8120,000,00
16Spawarka elektryczna wirująca 300Am-g65,7600,000,00
17Spycharka gąsienicowa 100KMm-g3,8750,000,00
18Środek transportowym-g107,1540,000,00
19Ubijak spalinowym-g109,7100,000,00
20Wyciągm-g276,8010,000,00
21Żuraw okienny przenośny 0,15tm-g12,4800,000,00
22Żuraw samochodowy 5-6tm-g29,9180,000,00
23Żuraw samochodowy 12-16tm-g95,6110,000,00
24Żuraw samochodowy 75tm-g0,2180,000,00
25Żurawm-g16,1850,000,00
 Razem 1.969,500 0,00