Rodos 6.0.21.1 [6637] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar
Roboty drogowe - Droga gminna m. Złotów, ul. Boh. Westerplatte
NrNr STPodstawa, opis robótJmIlość
 D-01.00.001. Roboty przygotowawcze  
  1.1 Roboty pomiarowe.  
1D-01.01.01KNNR 1 0111/01 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym  
  ul. Głębinowa    0,7508km0,75
  ul. Piaskowa    0,1567km0,16
  ul. Jodłowa    0,16515km0,17
  razemkm1,08
 D-02.00.012. Roboty ziemne.  
2D-02.01.01- Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem w obrębie robót, wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem  
  ul. Głębinowa wg tab.    56,92m356,92
  ul. Piaskowa wg tab.    12,45m312,45
  ul. Jodłowa wg tab.    17,41m317,41
  razemm386,78
3D-02.01.01- Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. III z wywozem gruntu poza plac budowy  
  ul. Głębinowa wg tab    837,47m3837,47
  ul. Piaskowa wg tab.    116,32m3116,32
  ul. Jodłowa wg tab.    265,33m3265,33
  razemm31219,12
 D-04.00.003. Podbudowy  
4 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta  
  ul. Głębinowa    750,80 * 6,00 + 314,00m24.818,80
  ul. Piaskowa    156,70 * 5,00 + 314,00m21.097,50
  ul. Jodłowa    165,15 * 5,00 + 314,00m21.139,75
  razemm27056,05
5D-04.08.01- Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 mm KR 3-6. grub. 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf.  
  ul. Głębinowa    750,80 * 6,00 + 314,00m24.818,80
  ul. Piaskowa    156,70 * 5,00 + 314,00m21.097,50
  ul. Jodłowa    165,15 * 5,00 + 314,00m21.139,75
  razemm27056,05
 D-05.00.004. Nawierzchnie  
  4.1 Nawierzchni z SMA.  
6D-05.03.13- Wykonanie nawierzchni z SMA grub. 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf. oraz transportem mieszanki  
  ul. Głębinowa    750,80 * 6,00 + 314,00m24.818,80
  ul. Piaskowa    156,70 * 5,00 + 314,00m21.097,50
  ul. Jodłowa    165,15 * 5,00 + 314,00m21.139,75
  razemm27056,05
  5. Elementy ulic  
  5.1 Krawężniki betonowe.  
7D-08.01.01- Ustawienie krawężnika betonowego 12x25 na ławie betonowej B-20 wtopiony  
  ul. Głębinowa    8,00 + 275,00 + 39,25 + 132,65 + 26,05 + 32,65 + 12,70 + 2,30 + 10,25 + 173,45 + 14,35 + 31,00 + 7,95 + 2,10 * 2 + 2,10 * 2 + 2,10 * 2 + 2,10 * 2mb782,40
  7,75 + 103,45 + 7,60 + 8,10 + 156,95 + 29,00 + 62,15 + 7,15 + 8,55 + 55,30 + 17,35 + 32,65 + 9,40 + 2,30 + 13,90 + 79,40 + 7,80 + 7,90 + 79,05 + 13,50 + 31,30 + 7,75 + 3,55 + 18,00 + 3,55 + 3,55 + 6,00 + 3,55 + 3,55 + 18,00 + 3,55 + 3,55 + 36,00 + 3,55 + 3,55 + 24,00 + 3,55mb885,80
  ul. Piaskowa    75,85 + 7,60 + 7,75 + 55,55 + 147,00mb293,75
  ul. Jodłowa    54,25 + 2,00 + 10,70 + 2,00 + 16,00 + 2,00 + 10,75 + 2,00 + 57,35 + 1,35 + 9,20 + 2,00 + 16,10 + 2,00 + 9,15mb196,85
  52,10 + 2,00 + 10,75 + 2,00 + 16,00 + 2,00 + 10,75 + 2,00 + 56,65 + 9,20 + 2,00 + 16,00 + 2,00 + 9,25 + 1,35mb194,05
  razemmb2352,85
  5.2 Obrzeża betonowe.  
8D-08.03.01- Ustawienie obrzeża bet. 20x6 na ławie bet. B-10  
  ul. Głębinowa    3,20 + 275,00 + 1,50m279,70
  razemm279,7
  5.3 Zjazdy do posesji.  
9D-05.03.05- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego grub. 10 cm  
  6,75 * 4m227,00
  razemm227
 D-08.02.025.4 Chodniki.  
10D-08.02.02- Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm  
  ul. Głębinowa    56,97 + 31,64 + 40,36 + 44,69 + 216,60m2390,26
  razemm2390,26
  6. Parkingi i zatoki postojowe.  
  6.1 Zatoki postojowe.  
11D-10.06.01- Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm  
  ul. Głębinowa    51,25 + 21,75 + 51,25 + 96,25m2220,50
  razemm2220,5
 D-07.00.007. Urzadzenia Bezpieczeństwa ruchu  
12D-07.02.01- Oznakowanie pionowe  
  A-7    2,00szt2,00
  B-43"30"    2,00szt2,00
  B-44"30"    2,00szt2,00
  razemszt6
12.1 • KNR 2-31 0702/02 - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mmszt6
12.2 • KNR 2-31 0703/02 - Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2szt6
 D-06.00.008. Roboty wykończeniowe  
  8.1 Regulacja urządzeń podziemnych  
13 - Regulacja urządzeń kanalizacji sanitarnej  
  Studnie KS    13,00szt13,00
  razemszt13
14 - Regulacja hydrantówszt2
  8.2 Plantowanie terenu.  
15 - Wykonanie terenów zieleni wraz z plantowaniem i obsianiem trawą  
  ul. Głębinowa wg tab.    701,75 + 919,76m21.621,51
  ul. Piaskowa wg tab.    132,45 + 164,09m2296,54
  ul. Jodłowa wd tab.    211,86 + 231,34m2443,20
  razemm22361,25

Rodos 6.0.21.1 [6637] - Rekomendacja SKB,
Kosztorys Ofertowy
Roboty drogowe - Droga gminna m. Złotów, ul. Boh. Westerplatte
NrPodstawaOpis robótJmIlośćCenaWartość
   1. Roboty przygotowawcze    
  1.1 Roboty pomiarowe.    
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnymkm1,08  
   2. Roboty ziemne.    
2 Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem w obrębie robót, wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniemm386,78  
3 Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. III z wywozem gruntu poza plac budowym31.219,12  
   3. Podbudowy    
4 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna korytam27.056,05  
5 Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 mm KR 3-6. grub. 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf.m27.056,05  
   4. Nawierzchnie    
  4.1 Nawierzchni z SMA.    
6 Wykonanie nawierzchni z SMA grub. 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf. oraz transportem mieszankim27.056,05  
  5. Elementy ulic    
  5.1 Krawężniki betonowe.    
7 Ustawienie krawężnika betonowego 12x25 na ławie betonowej B-20 wtopionymb2.352,85  
  5.2 Obrzeża betonowe.    
8 Ustawienie obrzeża bet. 20x6 na ławie bet. B-10m279,70  
  5.3 Zjazdy do posesji.    
9 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego grub. 10 cmm227,00  
  5.4 Chodniki.    
10 Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cmm2390,26  
  6. Parkingi i zatoki postojowe.    
  6.1 Zatoki postojowe.    
11 Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cmm2220,50  
  7. Urzadzenia Bezpieczeństwa ruchu    
12 Oznakowanie pionoweszt6,00  
12.1 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mmszt6  
12.2 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2szt6  
  8. Roboty wykończeniowe    
  8.1 Regulacja urządzeń podziemnych    
13 Regulacja urządzeń kanalizacji sanitarnejszt13,00  
14 Regulacja hydrantówszt2,00  
  8.2 Plantowanie terenu.    
15 Wykonanie terenów zieleni wraz z plantowaniem i obsianiem trawąm22.361,25  
  Razem    
  Podatek VAT    
  Ogółem kosztorys