Rodos 6.0.23.1 [6637] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej - Złotów, Al. Rodła II
NrNr STPodstawa, opis robótJmIlość
  1. Roboty przygotowawcze.  
  Kod CPV: 45100000-8  
  1.1. Odtworzenie trasy  
1D-01.01.01- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
  ul. Horsta    0,17374km0,17
  ul. Gąszczak    0,17157km0,17
  ul. Pellowskiego    0,17930km0,18
  ul. Jaśka    0,12305km0,12
  ul. Różeńskiego    0,11723km0,12
  ul. Hubego - pętla    0,08124km0,08
  razemkm0,84
  1.4. Roboty ziemne.  
  Kod CPV: 45100000-8  
2D-02.01.01- Wykopy w gruncie kat. III z transportem w obrębie robót z wbudowaniem i zagęszczeniem  
  ul. Horsta wg tab.    4,01m34,01
  ul. Pellowskiego wg tab.    14,20m314,20
  ul. Jaśka wg tab.    21,22m321,22
  ul. Różeńskiego wg tab.    11,89m311,89
  ul. Hubego - pętla wg tab.    17,36m317,36
  razemm368,68
3D-02.01.01- Wykopy z wywozem nadmiaru robót  
  ul. Horsta wg. tab.    104,07m3104,07
  ul. Gąszczak wg tab.    109,79m3109,79
  ul. Pellowskiego wgtab.    124,16m3124,16
  ul. Jaśkawg tab.    21,99m321,99
  ul. Różeńskiego wg tab.    59,31m359,31
  ul. Hubego - pętlawgtab.    100,56m3100,56
  razemm3519,88
  2. Podbudowa.  
  Kod CPV: 45200000-9  
4D-04.01.01- Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
  ul. Horsta    173,74 * 3,20 + 30,96 + 37,68 * 0,10m2590,70
  ul. Gąszczak    171,57 * 3,20 + 30,96 + 37,68 * 0,10m2583,75
  ul. Pellowskiego    179,30 * 3,20 + 30,96 + 37,68 * 0,10m2608,49
  ul. Jaśka    123,05 * 3,20 + 30,96 + 37,68 * 0,10m2428,49
  ul. Różeńskiego    117,23 * 3,20 + 30,96 + 37,68 * 0,10m2409,86
  ul. Hubego - pętla    32,13 * 6,20 + 43,40 * 3,20 + 4,37 * 3,20 + 23,37 * 3,20 + 16,36 * 3,20 + 7,39 * 3,20 + 6,91 * 3,20m2524,97
  razemm23146,26
5D-04.02.02- Podbudowa z mieszanki optymalnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm  
  ul. Horsta    173,74 * 3,20 + 30,96 + 37,68 * 0,10m2590,70
  ul. Gąszczak    171,57 * 3,20 + 30,96 + 37,68 * 0,10m2583,75
  ul. Pellowskiego    179,30 * 3,20 + 30,96 + 37,68 * 0,10m2608,49
  ul. Jaśka    123,05 * 3,20 + 30,96 + 37,68 * 0,10m2428,49
  ul. Różeńskiego    117,23 * 3,20 + 30,96 + 37,68 * 0,10m2409,86
  ul. Hubego - pętla    32,13 * 6,20 + 43,40 * 3,20 + 4,37 * 3,20 + 23,37 * 3,20 + 16,36 * 3,20 + 7,39 * 3,20 + 6,91 * 3,20m2524,97
  razemm23146,26
6D-04.08.01- Warstwa wiążąca z betonu asf. ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża i dowozem mieszanki  
  ul. Horsta    173,74 * 3,00 + 30,96m2552,18
  ul. Gąszczak    171,57 * 3,00 + 30,96m2545,67
  ul. Pellowskiego    179,30 * 3,00 + 30,96m2568,86
  ul. Jaśka    123,05 * 3,00 + 30,96m2400,11
  ul. Różeńskiego    117,23 * 3,00 + 30,96m2382,65
  ul. Hubego - pętla    32,13 * 6,00 + 43,40 * 3,00 + 4,37 * 3,00 + 23,37 * 3,00 + 16,36 * 3,00 + 7,39 * 3,00 + 6,91 * 3,00m2498,18
  razemm22947,65
  3. Nawierzchnia.  
  Kod CPV: 45200000-9  
  3.1. Nawierzchnia z SMA  
7D-05.03.13- Warstwa ścieralna z SMA grub. 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża oraz dowozem mieszanki  
  ul. Horsta    173,74 * 3,00 + 30,96m2552,18
  ul. Gąszczak    171,57 * 3,00 + 30,96m2545,67
  ul. Pellowskiego    179,30 * 3,00 + 30,96m2568,86
  ul. Jaśka    123,05 * 3,00 + 30,96m2400,11
  ul. Różeńskiego    117,23 * 3,00 + 30,96m2382,65
  ul. Hubego - pętla    32,13 * 6,00 + 43,40 * 3,00 + 4,37 * 3,00 + 23,37 * 3,00 + 16,36 * 3,00 + 7,39 * 3,00 + 6,91 * 3,00m2498,18
  razemm22947,65
  5.2. Roboty ziemne wykończeniowe  
  Kod CPV: 45400000-1  
8D-02.01.01- Plantowanie pobocza i skarp w gruncie rodzimym.  
  ul. Horsta wg tab.    244,06 + 311,82m2555,88
  ul. Gąszczak wg tab.    294,81 + 338,60m2633,41
  ul. Pellowskiego wg tab.    457,93 + 464,35m2922,28
  ul. Jaśka wg tab.    182,11 + 194,06m2376,17
  ul. Różeńskiego wg tab.    180,10 + 204,57m2384,67
  ul. Hubego - pętla wg tab.    329,30 + 138,88m2468,18
  razemm23340,59
  7. Roboty wykończeniowe.  
  Kod CPV: 45200000-9  
9D-03.02.01- Regulacja pionowa studni urządzeń podziemnych  
  ul. Horsta    3,00szt3,00
  ul. Gąszczak    2,00szt2,00
  ul. Pellowskiego    3,00szt3,00
  ul. Jaśka    4,00szt4,00
  ul Różeńskiego    5,00szt5,00
  razemszt17

Rodos 6.0.23.1 [6637] - Rekomendacja SKB,
Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej - Złotów, Al. Rodła II
NrOpis robótJmIlośćCenaWartość
 1. Roboty przygotowawcze.    
 1.1. Odtworzenie trasy    
1Odtworzenie trasy i punktów wysokościowychkm0,84  
 1.4. Roboty ziemne.    
2Wykopy w gruncie kat. III z transportem w obrębie robót z wbudowaniem i zagęszczeniemm368,68  
3Wykopy z wywozem nadmiaru robótm3519,88  
 2. Podbudowa.    
4Profilowanie i zagęszczanie podłożam23.146,26  
5Podbudowa z mieszanki optymalnej z kruszywa łamanego gr. 15 cmm23.146,26  
6Warstwa wiążąca z betonu asf. ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża i dowozem mieszankim22.947,65  
 3. Nawierzchnia.    
 3.1. Nawierzchnia z SMA    
7Warstwa ścieralna z SMA grub. 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża oraz dowozem mieszankim22.947,65  
 5.2. Roboty ziemne wykończeniowe    
8Plantowanie pobocza i skarp w gruncie rodzimym.m23.340,59  
 7. Roboty wykończeniowe.    
9Regulacja pionowa studni urządzeń podziemnychszt17,00