Uchwała Nr XX.133.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XIX.130.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XVII.102.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XVI.90.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016 - 2021

Uchwała Nr XV.84.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2021