Obowiązujące w roku 2024

Podatek od nieruchomości: 

UCHWAŁA NR LXVII.447.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XI.94.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Z 2020 r.  poz. 333  oraz z 2023 r. poz. 1450)
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt. (M.P.2023.1129 z dnia 19.10.2022 r.)
     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta (2,5 dt x 89,63 zł = 224,0750 zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta (5 dt x 89,63 zł = 448,15 zł).


Podatek leśny:

1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz.  888)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P.2023.1130 z dnia 20.10.2023 r.) – cena drewna wynosi 327,43 zł za 1m3.
2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 327,43 zł = 72,0346 zł)

 


Obowiązujące w roku 2023

Podatek od nieruchomości: 

UCHWAŁA NR LIII.347.2022 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XI.94.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 poz. 333 )
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt. (M.P.2022.995 z dnia 19.10.2022 r.)
     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta (2,5 dt x 74,05 zł = 185,1250 zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta (5 dt x 74,05 zł = 370,25 zł).


Podatek leśny:

1. Podstawa prawna:
    1) ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz.  888) 
    2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P.2022.996 z dnia 20.10.2022 r.) – cena drewna wynosi 323,18 zł za 1m3.

2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 323,18 zł = 71,0996 zł)


 

Obowiązujące w roku 2022

Podatek od nieruchomości: 

UCHWAŁA NR XI.93.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XI.94.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 poz. 333 )
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt. (M.P.2021.951)
     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta (2,5 dt x 61,48 zł = 153,70 zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta (5 dt x 61,48 zł = 307,40 zł).

Podatek leśny:

1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz.  888)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P.2021.950) – cena drewna wynosi 212,26 zł za 1m3.
2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 212,26 zł = 46,6972 zł)


 

Obowiązujące w roku 2021


Podatek od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XI.93.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XI.94.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 

Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 poz. 333 )
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt. (M.P.2020.982)
     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta (2,5 dt x 58,55 zł = 146,3750 zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta (5 dt x 58,55 zł = 292,75 zł).
 


Podatek leśny:

1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz.  888)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P.2020.983) – cena drewna wynosi 196,84 zł za 1m3.
2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 196,84 zł = 43,3048 zł)


Obowiązujące w roku 2020


 
Podatek od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XI.93.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XI.94.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 

Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 poz. 1256 i 1309 )
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt. (M.P.2019.1017)
     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta (2,5 dt x 58,46 zł = 146,15 zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta (5 dt x 58,46 zł = 292,30 zł).
 

Podatek leśny:

1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz.  888)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P.2019.1018) – cena drewna wynosi 194,24 zł za 1m3.

2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 194,24 zł = 42,7328 zł)


Obowiązujące w roku 2019

 

Podatek od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XLIV.316.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XLIV.317.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.2017.1892. oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669 ze zm.)
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt. (M.P.2018.1004)

     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta
(2,5 dt x 54,36 zł = 139,90zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta
(5 dt x 54,36 zł = 271,80 zł).

 

Podatek leśny:

    1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821oraz poz. 1588 i 1669 ze zm.)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w
    sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
    uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P.2018.1005) – cena
    drewna wynosi 191,98 zł za 1m3.

       2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 197,06 zł = 42,2356 zł)

 

 


Obowiązujące w roku 2018

 

Podatek od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XXXIV.241.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.2017.1892.ze zm.)
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt. (M.P.2017.958)

     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta
(2,5 dt x 52,49 zł = 131,2250 zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta
(5 dt x 52,49 zł = 262,4500 zł).

 

Podatek leśny:

    1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w
    sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
    uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P.2017.963) – cena
    drewna wynosi 197,06 zł za 1m3.

       2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 197,06 zł = 43,3532 zł)

 

 


Obowiązujące w roku 2017

 

Podatek od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XXIII.156.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XXIII.157.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.2016.617i 1579.ze zm.)
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. (M.P.2016.933)

     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta
(2,5 dt x 52,44 zł = 131,10zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta
(5 dt x 52,44 zł = 262,20 zł).

 

Podatek leśny:

    1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 1579)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w
    sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
    uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P.2016.996) – cena
    drewna wynosi 191,01 zł za 1m3.

       2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 191,01 zł = 42,0222 zł)

 

 


Obowiązujące w roku 2016

 

Podatek od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XIV.76.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XIV.78.2015 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Podatek rolny:

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.2013.1381.ze zm.)

2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt. (M.P.2015.1025)


Stawki podatku rolnego na 2016 r.:

1)od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta  (2,5 dt x 53,75 zł = 134,375zł)

2)od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta  (5 dt x 53,75 zł = 268,75 zł).

 

Podatek leśny:

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P.2015.1028)
- cena drewna wynosi 191,77 zł za 1m3.

Stawki podatku leśnego na 2016 r.:

od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna ( 0,220 m3 drewna x 191,77 zł = 42,1894 zł)

 

 


Obowiązujące w latach 2014-2015

 

UCHWAŁA NR XXX/287/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIII/246/10 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych