Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  - Agnieszka Jęsiek-Barabasz

Wybrana w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego na I sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 20 listopada 2018 r.