Zarządzenie nr 1 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2011 (151.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 2 w sprawie trybu prac komisji konkursowych opiniujących oferty 2011 (139kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 3/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 5/11 z dnia 10.01.11 r. – o zmianie zarządzenia nr 42/07 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Złotowie i nadania jej regulaminu pracy. (241.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 6/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 roku (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 7/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE Nr 8 /11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE Nr 9 /11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 11/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE Nr 12/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2010r przez organizacje p (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 13/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (59.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 15/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE Nr 17/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 lutego 2011 r.w sprawie zmian w składzie osobowym komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 201 (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE Nr 18/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu systemowego pt. „Sprężyna sukcesu” o numerze POKL.09.01.02.-30-352/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ws (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE Nr 19/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Sprężyna sukcesu” o numerze POKL.09.01.02.-30-352/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz (212.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 20/11 z dnia 02.02.11 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotowa Nr 6/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 roku (274.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 21/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011r. (132.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 23/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE Nr 24/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 lutego 2011 r. o zmianie zarządzenia Nr 1/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnyc (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego i Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie (91.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 26/11 z dnia 15.02.11 r. – w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Złotowie, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzaju przesyłek wpływających do Urzędu, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny (454.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 27/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie pierwokupu (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 28/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 lutego 2011 r.w sprawie pierwokupu (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 29/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 30/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 31/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 32/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmist (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 33/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 34/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 35/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 36/11 z dnia 01.03.11 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów (314.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 37/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za 2010 rok (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 38/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (64.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 39/11 z dnia 11.03.11 r. – w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na czas nieoznaczony pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, usytuowanych w budynku położonym w Złotowie przy al. Piasta 26 (331.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 40/11 z dnia 15.03.11 r. – o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 91/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Złotowie (254.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 41/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za rok 2010 (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 42/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 43/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmiany protokołów z rokowań i umów notarialnych sprzedaży nieruchomości (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 44/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów , w trybie rozliczenia przysługującego odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi oraz wzajemnej z (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 45/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 46/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości. (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 47/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. (60.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 48/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. (60.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 49/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 50/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 52/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 53/11 z dnia 11.04.11 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 12.04.2011 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Mickiewicza (328.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 54/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 55/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 56/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za I kwartał 2011 r. (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 57/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 58/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 59/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 60/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 61/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 62/11 z dnia 05.05.11 r. – w sprawie ustalenia „Zasad obrotu drewnem” oraz cennika na drewno pozyskane z drzew i zadrzewień komunalnych na terenie Gminy Miasto Złotów (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 63/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości dotyczącej projektu systemowego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 64/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 65/11 z dnia 17.05.11 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów (722.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 66/11 z dnia 25.05.11 r. – w sprawie podziału środków oraz ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miasto Złotów na rok 2011 (677kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 67/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki i zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych, ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego ułamkowy (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 68/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki i zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych, ponownego ustalenia udziału w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego ułamkowej (66.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 69/11 z dnia 31.05.11 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 70/11 z dnia 31.05.11 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042 (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 71/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 72/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 73/11 z dnia 10.06.11 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011 r. (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 74/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów (78.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 75/11 z dnia 13.06.11 r. – o zmianie zarządzenia Nr 73/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011 r. (435kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 77/11 z dnia 15.06.11 r. – w sprawie przyjęcia Procedury badania i monitorowania poziomu satysfakcji klienta w Urzędzie Miejskim w Złotowie (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 78/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasto Złotów (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 79/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 80/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 81/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (65.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 82/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 83/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 84/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 85/11 z dnia 30.06.11 r. – w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym oraz ochrony zdrowia (641.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 86/11 z dnia 30.06.11 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 87/11 z dnia 30.06.11 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (780.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 88/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów . (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 89/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 90/11 z dnia 01.07.11 r. – w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie – p. Jarosławowi Bobkowi (266.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 91/11 z dnia 11.07.11 r. – w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (277.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 92/11 z dnia 19.07.11 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z prawa pierwokupu: niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 216/56, nr 216/47 i nr 216/55 o łącznej powierzchni 131 m2, położonych w obr. 88 przy Alei Mickiewicza; niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 216/53 o powierzchni 141 m2, położonej w obr. 88 przy Alei Mickiewicza oraz udział części w nieruchomości niezabudowanej, położonej przy Alei Mickiewicza, oznaczonej jako działki nr 217/2, nr 216/43, nr 216/46 i nr 216/54 o łącznej powierzchni 666 m2,zbywanych warunkową umową sprzedaży na rzecz Spółki Cywilnej ATRIUM z siedzibą w Złotowie przy ul. Wańkowicza 9 (288.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 93/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 94/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011r. (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 95/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie pierwokupu (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 96/11 z dnia 26.07.11 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za I półrocze 2011 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 97/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 98/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie pierwokupu (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 99/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 100/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 101/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki i zmiany umów sprzedaży lokali (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 102/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 103/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 104/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 105/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 106/11 z dnia 19.08.11 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela zintegrowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (301.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 107/11 z dnia 25.08.11 r. – w sprawie powołania w Złotowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (501.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 108/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 109/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 110/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 111/11 z dnia 01.09.11 r. – w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego (215.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 112/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 2 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 113/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 2 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 114/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 2 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (60.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 115/11 z dnia 08.09.11 r. – w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złotowie do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 116/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. (59.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 117/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki i zmiany umów sprzedaży lokali (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 118/11 z dnia 12.09.11 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów (345.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 119/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 120/11 z dnia 19.09.11 r. – w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 121/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 122/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 123/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 124/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 września 2011 r. w sprawie pierwokupu. (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 125/11 z dnia 29.09.11 r. – w sprawie powołania komisji przetargowe upoważnionej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na czas nieoznaczony pomieszczenia użytkowego przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, usytuowanego w budynku położonym w Złotowie przy ul. Norwida 4a (335.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 126/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Miasto Złotów (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 127/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 128/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 października 2011 r. w sprawie pierwokupu (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 129/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 października 2011 r. w sprawie pierwokupu. (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 130/2011 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia zgodności planu rozwoju i modernizacji urządzeń (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 131/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasto Złotów (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 132/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 października 2011 r. w sprawie odwołania przetargu. (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 133/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w a (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 133/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 października 2011 r. zał 1 (160.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 133/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 października 2011 r. zał 2 (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 134/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 października 2011 r. o przeprowadzeniu konsultacji odnośnie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złot (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 134/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 października 2011 r. zał 1 (93.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 134/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 października 2011 r. zał 2 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 135/11 z dnia 14.10.11 r. – w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. informacji publicznej i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Złotowie (263.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 136/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 19 października 2011 r. w sprawie deratyzacji (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 137/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 138/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. (58.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 139/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 140/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 141/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 142/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie pierwokupu. (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 143/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 144/11 z dnia 02.11.11 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów (415kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 145/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 146/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 147/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 148/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2012 (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 149/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 150/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 151/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 152/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 16 listopada 2011 r. informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za III kwartały 2011 r. (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 153/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 154/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 98/2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 155/11 z dnia 28.11.11 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę , na czas nieoznaczony, pomieszczenia użytkowego przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, usytuowanego w budynku położonego w Złotowie przy ul. Norwida 4a (321.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 156/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie pierwokupu. (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 157/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 listopada 2011 r.w sprawie pierwokupu. (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 158/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotów na rok 2011 (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 159/11 z dnia 05.12.11 r. – w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie – do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach; (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 160/11 z dnia 07.12.11 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn. Budowa oświetlenia drogowego z przyłączami zalicznikowymi w ulicach: Kr. Jadwigi, Wł. Jagiełly i Plutonowego Robaka w Złotowie (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 161/11 z dnia 09.12.11 r. – w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej Złotowa projektu uchwały Rady Miejskiej Złotowa w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 162/11 z dnia 09.12.11 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 163/11 z dnia 14.12.11 r. – w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (dot. zarządzenia nr 49/11 z dnia 25 marca 2011 r.) (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 164/11 z dnia 14.12.11 r. – w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 165/11 z dnia 19.12.11 r. – w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2012 rok (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 166/11 z dnia 23.12.11 r. – w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Strategii rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011 – 2020” (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 166_11_zał nr 1 do Strategi (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 166_11_Zał nr 2 Formularz uwag (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 167/11 z dnia 28.12.11 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotowa Nr 65/09 w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Złotowie” (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 168/11 z dnia 29.12.11 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011 (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 170/11 z dnia 30.12.11 r. – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument