- Nr 01/2002 z dnia 15.11.02 r. - w sprawie powołania Jerzego Kołodziejczyka na stanowisko zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa,

- Nr 1/2002 z dnia 26.11.02 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2002,

- Nr 2/2002 z dnia 26.11.02 r. – w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2002,

- Nr 3/2002 z dnia 03.12.02 r. – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,

- Nr 4/2002 z dnia 03.12.02 r. – w sprawie pierwokupu (dotyczy działek nr: 135/7 i 116/4),

- Nr 5/2002 z dnia 06.12.02 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (dot. sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego ),

- Nr 6/2002 z dnia 06.12.02 r.-  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (dot. lokali mieszkalnych położonych w nieruchomości przy ul. Mokrej ),

- Nr 7/2002 z dnia 12.12.02 r. – w sprawie pierwokupu ( dot. działek nr: 169/9, 169/12, 172/17, 172/18, 172/25, 221/2),

- Nr 8/2002 z dnia 16.12.02 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Złotów (dot. sprzedaży gruntu – dz. nr 71/7),

- Nr 9/2002 z dnia 31.12.02 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2002,

- Nr 10/2002 z dnia 31.12.02 r. – w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2002,

- Nr 11/2002 z dnia 11.12.02 r. – w sprawie zasad postępowania przy opracowaniu i wydawaniu aktów prawnych i innych aktów prawnych.