- Nr 1/03 z dnia 03.01.03 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. budowy ulicy Wańkowicza),

- Nr 2/03 z dnia 06.01.03 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (dot. działki nr 108/1),

- Nr 3/03 z dnia 07.01.03 r. – w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miasta Złotowa w latach 2003 – 2008,

- Nr 4/03 z dnia 08.01.03 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. przebudowy i modernizacji ulic starego miasta: Wojska Polskiego, Dworzaczka, Kościelnej i Placu Paderewskiego),

- Nr 5/03 z dnia 10.01.03 r. – w sprawie zamiany nieruchomości (dot. zamiany nieruchomości położonych w obr. 87 na położone w obr. 93 – przewidziane jako ciąg pieszo-jezdny, pod  drogi osiedlowe gminne,  na zieleń osiedlową),

- Nr 6/03 z dnia 10.01.03 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu (dotyczy wyceny nieruchomości, wycenmy nieruchomości gruntowych z wieczystym użytkowaniem, usług geodezyjnych i opisów technicznych lokali,

- Nr 7/03 z dnia 15.01.03 r. – w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali  mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy  Miasto Złotów,

- Nr 8/03 z dnia 16.01.03 r. – w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 9/03 z dnia 16.01.03 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. prac związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Złotowie),

- Nr 10/03 z dnia 21.01.03 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Miasto Złotów (dot. sprzedaży lokali mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców  Warszawy ), 

- Nr 11/03 z dnia 21.01.03 r – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. wyboru wykonawcy bankowej obsługi budżetu Gminy Miasto Złotów),

- Nr 12/03 z dnia 23.01.03 r – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. dostawy sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Złotowie),

- Nr 13/03 z dnia 27.01.03 r – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w nieruchomości położonej przy  ul. Moniuszki),

- Nr 14/03 z dnia 28.01.03 r – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branżach: drogowej i ogólnobudowlanej),

- Nr 15/03 z dnia 28.01.03 r – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu (dot. robót drogowych – utrzymanie ulic, chodników, placów w Złotowie),

- Nr 16/03 z dnia 31.01.03 r – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Wodociągowej),

- Nr 17/03 z dnia 28.01.03 r – w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie,

- Nr 18/03 z dnia 03.02.03 r – w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla osoby  ubiegającej się o awans  zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- Nr 19/03 z dnia 21.02.03 r – w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 243/4 ),

- Nr 20/03 z dnia 27.02.03 r – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w nieruchomości położonej przy ulicy  Obrońców Warszawy ),

- Nr 21/03 z dnia 20.02.03 r – w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie przy ulicy  Królowej Jadwigi 54, 

- Nr 22/03 z dnia 05.03.03 r – w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wodociągowej,  Szpitalnej, Moniuszki,

- Nr 23/03 z dnia 13.03.03 r – w sprawie pierwokupu (dot. działek nr: 840 i 841),

- Nr 24/03 z dnia 14.03.03 r – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zamkowej,

- Nr 25/03 z dnia 31.03.03 r – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 26/03 z dnia 31.03.03 r – w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 27/03 z dnia 01.04.03 r – w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 131/72),

- Nr 28/03 z dnia 01.04.03 r – w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 131/40),

- Nr 29/03 z dnia 01.04.03 r – w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 131/36 i 131/38),

- Nr 30/03 z dnia 03.04.03 r – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (dot. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki),

- Nr 31/03 z dnia 04.04.03 r – w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2003 r.

- Nr 32/03 z dnia 07.04.03 r – w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie,

- Nr 33/03 z dnia 10.04.03 r – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. wyceny nieruchomości w związku z aktualizacją wieczystego użytkowania gruntów i opisów technicznych lokali),

- Nr 34/03 z dnia 16.04.03 r – w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie przy  ul. Królowej Jadwigi 54,

- Nr 35/03 z dnia 25.04.03 r – w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 905/2),

- Nr 36/03 z dnia 28.04.03 r – w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

- Nr 37/03 z dnia 05.05.03 r – w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 851),

- Nr 38/03 z dnia 06.05.03 r – w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasta Złotów (dot. działki 70/6 – na poszerzenie pasa drogowego ulicy W.Witosa),

- Nr 39/03 z dnia 07.05.03 r – w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 39/4 o powierzchni 182 m2 w rejonie ulic Moniuszki, Boh. Westerplatte, Al. Piasta, stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów,

- Nr 40/03 z dnia 14.05.03 r – w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie,

- Nr 41/03 z dnia 15.05.03 r – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (dot. nieruchomości położonych w obr. 87 – działki nr: 11/3, 12/2 oraz przy ul. Spichrzowej – działki nr: 72/2 i 74,

- Nr 42/03 z dnia 20.05.03 r – w sprawie powołania składów obwodowych komisji ds. referendum,

- Nr 43/03 z dnia 26.05.03 r – w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 131/64),

- Nr 44/03 z dnia 29.05.03 r – w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 1095),

- Nr 45/03 z dnia 30.05.03 r – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 46/03 z dnia 30.05.03 r – w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 47/03 z dnia 02.06.03 r – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu (dot. wydzierżawienia terenu przy Złotowskim Domu Kultury – EEM),

- Nr 48/03 z dnia 25.06.03 r – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (dot. sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Mickiewicza),

- Nr 49/03 z dnia 26.06.03 r – w sprawie powołania komisji przetargowej (dot. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki),

- Nr 50/03 z dnia 30.06.03 r – w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie,

- Nr 51/03 z dnia 30.06.03 r – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów,

- Nr 52/03 z dnia 30.06.03 r – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 53/03 z dnia 30.06.03 r – w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 54/03 z dnia 30.06.03 r – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. zaprojektowania i wykonania obiektu krytej pływalni w mieście Złotowie,

- Nr 55/03 z dnia 07.07.03 r – w sprawie pierwokupu (dot. działek nr: 1201, 1202, 1203),

- Nr 56/03 z dnia 01.07.03 r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,  

- Nr 57/03 z dnia 15.07.03 r. - w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania  w mieście Złotowie,

- Nr 58/03 z dnia 15.07.03 r. -  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego   w Złotowie,

- Nr 59/03 z dnia 23.07.03 r. - w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Złotowie,

- Nr 60/03 z dnia 23.07.03 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotowa za I półrocze 2003 roku,

- Nr 61/03 z dnia 23.07.03 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej (dot. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki),

- Nr 62/03 z dnia 25.07.03 r. - w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 97/11),

- Nr 63/03 z dnia 30.07.03 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasta Złotów  (dot. gruntów położonych w obr. 88 miasta (rejon ul. Norwida, Szpitalnej),

- Nr 64/03 z dnia 30.07.03 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. wyboru inwestora zastępczego na zadaniu inwestycyjnym pn. „zaprojektowanie i wykonanie obiektu krytej pływalni w mieście Złotów”,

- Nr 65/03 z dnia 30.07.03 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. opracowania projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej wraz z odwodnieniem,

- Nr 66/03 z dnia 30.07.03 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. robót budowlanych – wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy Al.Piasta 3 w Złotowie, przetargu (dot. wykonania oświetlenia elektrycznego słupowego – ulica Wańkowicza i Reymonta w Złotowie,

- Nr 68/03 z dnia 27.08.03 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (dot. sprzedaży działek oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie,

- Nr 69/03 z dnia 02.09.03 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Podolskiej),

- Nr 67/03 z dnia 25.08.03 r.-  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia

- Nr 70/03 z dnia 02.09.03 r. - w sprawie pierwokupu (dot. działek nr: 135/8 i 116/5),

- Nr 71/03 z dnia 05.09.03 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (dot. sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Domańskiego),

- Nr 72/03 z dnia 09.09.03 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (dot. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Jastrowskiej  -  działki nr: 621, 284/5 i 285/3),

- Nr 73/03 z dnia 09.09.03 r. - w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 1055),

- Nr 74/03 z dnia 12.09.03 r. - w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 1078),

- Nr 75/03 z dnia 16.09.03 r. - w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 243/5),

- Nr 76/03 z dnia 17.09.03 r. - w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 243/6 i 242/4),

- Nr 77/03 z dnia 25.09.03 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej (dot. przetargu na wydzierżawienie pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Domńskiego 5)

- Nr 78/03 z dnia 29.09.03 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 79/03 z dnia 29.09.03 r. - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 80/03 z dnia 30.09.03 r. - w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

- Nr 81/03 z dnia 01.10.03 r. – w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasto Złotów (dot. nieruchomości położonych w obr. 90 miasta - z przeznaczeniem na urządzenie kanalizacji sanitarnej, ciągu pieszego i zieleni w pasie drogowym ulicy Kujańskiej),

- Nr 82/03 z dnia 24.10.03 r. – w sprawie zamiany nieruchomości (dot. działek położonych  w obr. 88 nr: 263/11, 262/2),

- Nr 83/03 z dnia 28.10.03 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (dot. lokali mieszkalnych  w budynku  przy ul. Królowej Jadwigi),

- Nr 84/03 z dnia 05.11.03 r. – w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w gminnych jednostkach organizacyjnych,

- Nr 85/03 z dnia 17.11.03 r. – w sprawie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 39 o pow. 956 m2 położonej przy Placu Kościuszki Nr 1 w Złotowie,   stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów,

- Nr 86/03 z dnia 17.11.03 r. – w sprawie pierwokupu (dot. działek nr: 34/1 i 37/4),

- Nr 87/03 z dnia 18.11.03 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (dot. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza),

- Nr 88/03 z dnia 24.11.03 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (dot. sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku przy Placu Paderewskiego,

- Nr 89/03 z dnia 26.11.03 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. dostawy projektora do wielofunkcyjnej sali w Złotowskim Domu Kultury),

- Nr 90/03 z dnia 28.11.03 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 91/03 z dnia 28.11.03 r. – w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy  Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 92/03 z dnia 11.12.03 r. – w sprawie ustalenia zasad podziału środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Miasto Złotów,

- Nr 93/03 z dnia 12.12.03 r. – w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2004,

- Nr 94/03 z dnia 12.12.03 r. – w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów,

- Nr 95a/03 z dnia 12.12.03 r. – w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasta Złotów (dot. nieruchomości położonych w obr. 90 – z przeznaczeniem na urządzenie kanalizacji sanitarnej, ciągu pieszego i zieleni w pasie drogowym ulicy Kujańskiej),

- Nr 95/03 z dnia 15.12.03 r. – w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2003 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 01 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych  obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

- Nr 96/03 z dnia 15.12.03 r. – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej w mieście Złotowie,

- Nr 97/03 z dnia 19.12.03 r .– w sprawie zamiany nieruchomości  (dot. zamiany nieruchomości będących w zarządzie PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złotów),

- Nr 98/03 z dnia 23.12.03 r. – w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (dot. rozwiązania umowy notarialnej przed upływem okresu ustalonego w umowie),

- Nr 99/03 z dnia 24.12.03 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Miasta Złotów (dot. gruntu położonego w obr. 93 – działki nr 928/1),

- Nr 100/03 z dnia 24.12.03 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Miasta Złotów (dot. działek położonych w obr. 90 miasta – przeznaczonych pod zabudowę usługową, usługową z funkcją mieszkaniową, pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne),

- Nr 101/03 z dnia 31.12.03 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2003,

- Nr 102/03 z dnia 31.12.03 r. – w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2003.