ALEKSANDRA ZACHĘĆ
SEKRETARZ GMINY

funkcja:           Sekretarz Gminy Miasta Złotów
adres:             Urząd Miejski w Złotowie, aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów. pok. nr 28, I piętro
telefon:           67 263 26 40
fax:                67 265 00 25
e-mail:            sekretarz@zlotow.pl
 
 

Kompetencje:     
                
Sekretarz sprawuje bezpośrednio nadzór nad:
 - sprawami organizacyjnymi, administracyjnymi Urzędu;
 - obsługą Rady;
 - koordynowaniem i organizacja zadań związanych z przeprowadzeniem: wyborów przedstawicielskich, referendów, spisów. 

Sekretarz pełni jednocześnie funkcję kierownika Referatu Organizacyjnego. Sprawuje bezpośredni nadzór nad podległymi bezpośrednio stanowiskami pracy:

1)       stanowisko ds. obsługi sekretariatu;

2)       stanowisko ds. kadr i płac;

3)       stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej;

4)       stanowisko ds. alkoholowych;

5)       stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

6)       informatyk;

7)       archiwista;
stanowisko ds. utrzymania czystości;

8)       robotnik gospodarczy – gospodarz targowiska.  

 

Godziny pracy i przyjmowania klientów urzędu przez kierownictwo Urzędu