Wykaz osób redagujących Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie

 

 

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68)

 

 

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

1

Bąbiński Grzegorz

67 263 26 40 wew. 31

g.babinski@zlotow.pl  

2

Biecka Katarzyna

67 263 26 40 wew. 27

k.biecka@zlotow.pl

3

Gniot Wiesława

67 263 26 40 wew. 45

w.gniot@zlotow.pl

4

Hermann Maciej

67 263 26 40 wew. 31

m.hermann@zlotow.pl 

5

Jeske Piotr

67 263 26 40 wew. 18

p.jeske@zlotow.pl

6

Karasińska Karolina

67 263 26 40 wew. 26

k.karasinska@zlotow.pl

7

Kubala Wiesława

67 263 26 40 wew. 26

w.kubala@zlotow.pl

8

Małach Iwona

67 263 26 40 wew. 26

i.malach@zlotow.pl

9

Mathews Jacek

67 263 26 40 wew. 36

informatyk@zlotow.pl

10

Michałek Elżbieta

67 263 26 40 wew. 23

e.michalek@zlotow.pl

11

Muzioł Sylwia

67 263 26 40 wew. 41

s.muziol@zlotow.pl

12

Płaczek Magdalena

67 263 26 40 wew. 27

m.placzek@zlotow.pl

13

Poznańska Anna

67 263 26 40 wew. 41

a.poznanska@zlotow.pl

14

Sawczuk – Kruk Ilona

67 263 26 40 wew. 27

i.sawczuk-kruk@zlotow.pl 

15

Sieg Radosław

67 263 26 40 wew. 29

r.sieg@zlotow.pl

16

Skórcz Jadwiga

67 263 26 40 wew. 13

skarbnik@zlotow.pl

17

Wenda Magdalena

67 263 26 40 wew. 37

m.wenda@zlotow.pl

18

Zachęć Aleksandra

67 263 26 40 wew. 21

a.zachec@zlotow.pl