Lp. Zgłaszający interpelację - zapytanie Interpelacja-zapytanie Interpelacja-zapytanie Odpowiedź
1. Radny Jakub Pieniążkowski ws. modernizacji w parku za budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie Skan interpelacji-zapytania O-S.0003.9.2021
2. Radny Maciej Zając ws. braku określenia sposobu parkowania przy znaku D-18 na parkingu przy obiektach sportowych przy al. Mickiewicza 18 Skan interpelacji-zapytania O-S.0003.8.2021