Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu Nr 8 /2008


Lp

Ulica

Nr działki

Pow. m2

Sposób zagospod., przeznaczenie

Opis nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Cena

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości


Uwagi

1.
2.


3.


4.


5.6.7.

Obrońców Warszawy Nr 27Brejon al. Mickiewicza

rejon al. Mickiewicza

rejon al. Mickiewicza

rejon al. Mickiewicza


ChojnickaChojnicka 68


3/5
18/2


18/3


18/4


18/522/1827/1221
44


45


45


45203806

Na cele mieszkaniowena cele handlowe

na cele handlowe

na cele handlowe

na cele handlowe


poprawa

warunków zagospodaro-wania istniejącej zabudowy


mieszkaniowe

Budynek dwulokalowydziałka budowlana

działka budowlana

działka budowlana

działka budowlana


działka niezabudowana


budynek dwulokalowy


26603

20166
201747174


ca 800 zł/m2
ca 50 zł/m2 + 22% VAT

ca 50 zł/m2 +

22% VAT

ca 50zł/m2 +

22% VAT

ca 50 zł/m2 + 22% VAT


40 zł/m2 + 22% VAT


ca 800 zł/m2
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem prawa własności gruntu –


sprzedaż działki z prawem własności

sprzedaż działki z prawem własności

sprzedaż działki z prawem własności

sprzedaż działki z prawem własności


sprzedaż działki z prawem własności


sprzedaż lokalu wraz z udziałem prawa własności gruntu


Sprzedaż na rzecz najemcysprzedaż w przetargu nieorganiczonym

sprzedaż w przetargu nieograniczonym

sprzedaż w przetargu nieograniczonym

sprzedaż w przetargu nieograniczonym


sprzedaż w trybie bezprzetargowym


sprzedaż na rzecz najemcy

Złotów 23 września 2008r.