Zarządzeniem Nr 3.2021 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zwołał nadzwyczajną XXVII sesję na dzień 16 lutego 2021 r. na godz. 14.00.
W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się w trybie zdalnym tzn. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Transmisja z obrad nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 16 lutego 2021 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.bip.zlotow.pl


Materiały nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie (do pobrania)