Zarządzeniem Nr 1.2021 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zwołał nadzwyczajną XXV sesję na dzień 13 stycznia 2021 r. na godz. 15.00 .
W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się w trybie zdalnym tzn. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Transmisja z obrad nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 13 stycznia 2021 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.

Materiały XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie (do pobrania)