WYKAZ WYDANYCH DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

LATA 2005 - 2008

/2005 r./


Lp.

Zakres przedmiotowy dokumentu


Dane podmiotu, którego dokument dotyczy

1.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji paliw na olej napędowy wraz z dystrybutorem o pojemności 30 m3 na działce nr 171/13 przy ulicy Za Dworcem 3a w Złotowie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „RDM” PIŁA, ul. Wawelska 106, 64-920 Piła

2.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (przechodzącej przez działki budowlane o nr 71/4 i 69) – ul. Ogrodowa w Złotowie

Pani Luiza Gacka,

al. Piasta 51/2, Złotów

3.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 5646 „Złotów 2” zlokalizowanej na wieży kościoła na Placu Kościuszki w Złotowie, na Tereni działki o n ewid. 203, należącej do Parafii Rzmsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP

Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” z siedzibą w Warszawie, ul. Matejki 11

4.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni chodnika położonego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 188 przy ul. Staszica w Złotowie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, Złotów

5.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowań zwykłych ul. Chojnickiej w Złotowie (droga wojewódzka) z ulicami osiedlowymi (ul. Rzemieślniczą – działka nr 392, ul. Stolarską – działka nr 373, ul. Położoną na działce nr 763)

PRO-BUD” Projektowanie i Nadzór Budowlany, Grzegorz Witkowicz, ul. Norwida 7, Złotów

6.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika gazu na stacji paliw w Złotowie przy ul. Chojnickiej

MAG-BENZ STACJA PALIW Barbara i Henryk Piróg, Stacja Paliw, ul. Chojnicka w Złotowie

WYKAZ DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

/2005 r./


Lp.

Zakres przedmiotowy dokumentu


Dane podmiotu, którego dokument dotyczy

1.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych – ul. Piaskowa, Głębinowa i Jodłowa w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

2.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Świerkowa w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

3.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych – ul. B. Chrobrego i Stary Rynek w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

4.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. M. Kopernika w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

5.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Moniuszki w Złotowie

Gmina Miasto ZłotówWYKAZ DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

/2006 r./


Lp.

Zakres przedmiotowy dokumentu


Dane podmiotu, którego dokument dotyczy

1.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej nawierzchni ul. Widokowej w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

2.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej nawierzchni ul. Rybackiej w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

3.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel – kod stacji 985/3506-GWSL „ZŁOTÓW” na istniejącym kominie przy ul. Brzozowej w Złotowie

/działka o nr ewid. 201/1/

Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a

4.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Panny Marii w Złotowie

Zakład

Produkcyjno-Usługowo-Handlowy

DRO-BUD”

Jerzy Wiśniewski,

ul. Fr. Bartosza 12, Złotów

5.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali obróbki powierzchniowej z magazynem i zapleczem socjalno-biurowym w Złotowie przy ul. Brzozowej 3 /działki o nr ewid. 188/1, 188/2 i 189/10/

POL SOFT” Sp. z o. o.

ul. Brzozowa 3, Złotów

6.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej nawierzchni ul. Bohaterów Westerplatte w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

7.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku między mostem na rzece Głomii w miejscowości Blękwit, do zjazdu na stację paliw przy ul. Staszica w Złotowie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, Poznań

8.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią i przyłączeniem energetycznym do przepompowni przy ul. Łowieckiej w Złotowie

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Wodociągowa 1A, Złotów

9.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu zużytych technicznie pojazdów na ul. Kujańskiej w Złotowie

Firma Wielobranżowa „Caro” s. c. Barbara Uliczna, Krzysztof Uliczny, 64-930 Szydłowo,Kotuń

10.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych – ul. Grochowskiego i al. Piasta w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

11.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Piaskowej w Złotowie, przechodzącej przez działki nr 13/19 i 12/8

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Wodociągowa 1A, Złotów

12.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – al. Piasta w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

13.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Krzywoustego w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

14.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – Plac Wolności w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

15.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic al. Piasta i Kopernika w Złotowie

/działki o nr ewid. 115, 100/12, 11/10, 100/9, 96/16, 97/16 i 97/13/

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Wodociągowa 1A, Złotów

16.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej sieci ERA „Złotów 44061 II” przy ul. Wioślarskiej w Złotowie, na działce o nr ewid. 280 obręb 92 Złotów, AM 7

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181

17.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i dobudowaniu wiat magazynowych celem zbierania i magazynowania tych odpadów na działce położonej w Złotowie przy ul. Brzozowej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TIGER” Sp. J.

Marek Dorobkiewicz i Spółka

77-411 Stara Wiśniewka 88

18.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu usług stolarskich w Złotowie przy ul. Zamkowej 91

Pan Adam Radowski

ul. Zamkowa 91, Złotów

19.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynków po byłej bazie STW w Złotowie, przy ul. Sosnowej, działka o nr ewid. 190/4 dla potrzeb Zakładu Poligraficznego „FOLDRUK”

Zakład Poligraficzny „FOLDRUK” sp. j. Jarosław Jaczyński i Spółka, ul. Domańskiego 52, Złotów


WYKAZ DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

/2007 r./


Lp.

Zakres przedmiotowy dokumentu


Dane podmiotu, którego dokument dotyczy

1.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku myjni samochodowej oraz magazynu opon na działce nr 164/8 położonej w Złotowie przy ul. Szpitalnej

Mirosław Juda

Serwis Ogumienia – Juda

ul. Szpitalna 35, Złotów

2.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Złotowie – obręb ul. Kujańskiej

/działki o nr ewid. 240/1 i 251/

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o. , ul. Wodociągowa 1A, Złotów

3.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Złotowie – obręb ul. Jarzębinowej /działki o nr ewid. 22/4, 21/4, 21/1, 22/7, 20/19, 20/18 i 19/

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o. , ul. Wodociągowa 1A, Złotów

4.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Złotowie – obręb ul. Ogrodowej /działki o nr ewid. 71/4 i 69/

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o. , ul. Wodociągowa 1A, Złotów

5.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w Złotowie – obręb ul. Chojnickiej i Rzemieślniczej /działka o nr ewid. 391/

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o. , ul. Wodociągowa 1A, Złotów

6.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji anten linii radiowych na kominie zlokalizowanym na terenie Sydkraft Złotów, na istniejącym kominie położonym przy ul. Brzozowej /działka o nr ewid. 201/1/


ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, Poznań

7.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Złotowie – obręb ul. Jerozolimskiej /działki o nr ewid. 131/1, 141, 272, 275, 274, 1177 i 277/7

Gmina Miasto Złotów

8.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Rogatki w Złotowie /działki o nr ewid. 156, 330, 331, 348, 349/3, 349/4 i 350/1/

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o. , ul. Wodociągowa 1A, Złotów

9.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 188 w m. Złotów, ul. Złotów- dojazd do Stacji Paliw

Zakład

Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DRO-BUD”, Jerzy Wiśniewski, ul. Bartosza 12, Złotów

10.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Jagiełły w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

11.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Złotowie /działka o nr ewid. 7/4/

Gmina Miasto Złotów

12.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i długości ok. 1200 m w Złotowie

/działki o nr ewid. 207, 208/1, 209/1, 8163/19, 211/1, 212/1, 728, 729/1, 215/3, 218/6, 219/2, 221, 224/1, 226/2, 227/1, 228, 229, 230, 232/1,234/1, 235, 236, 237/1, 238, 240/1, 127, 219/1/

Gmina Miasto Złotów


WYKAZ DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

/2008 r./


Lp.

Zakres przedmiotowy dokumentu


Dane podmiotu, którego dokument dotyczy

1.

Decyzja

o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy hal produkcyjno-magazynowych
przy ul. Kujańskiej 60A

Spółka „SKM” Sp. z o. o.

ul. Kujańska 60A, 77-400 Złotów

2.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych – ul. Piaskowa, Głębinowa i Jodłowa w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

3.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Świerkowa w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

4.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych – ul. B. Chrobrego i Stary Rynek w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

5.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. M. Kopernika w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

6.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Moniuszki w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

7.

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1042P Ptusza-Tarnówka-Węgierce-Złotów na odcinku Węgierce-Złotów

wydana przez Wójta Gminy Złotów

Powiat Złotowski

al. Piasta 32, 77-400 Złotów

8.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej, na działce o nr ewidencyjnym 145/3 zlokalizowanej przy ul. Kujańskiej w Złotowie

MATKOWSKI” Spółka Akcyjna, ul. Kujańska 10B, 77-400 Złotów

9.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chojnicka – Rogatki w Złotowie

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie, ul. Wodociągowa 1A, 77-400 Złotów

10.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Nieznanego Żołnierza w Złotowie – I etap

Gmina Miasto Złotów

11.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Nieznanego Żołnierza w Złotowie – II etap

Gmina Miasto Złotów

12.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Spacerowa w Złotowie, dz. nr 298/1, 131/16, 131/50, 131/60, 131/90 w obrębie Złotów 88 (osiedle Tartak)

Gmina Miasto Złotow