Ogłoszenie


o podstawowej kwocie dotacji  w 2020 r., statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i  uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w związku ze zmianami z dnia 23.10.2020 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu  zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 roku poz. 17) Gmina Miasto Złotów ogłasza,  co następuje:
 

  1. Miesięczna podstawowa kwota dotacji w przeliczeniu na 1 wychowanka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów wynosi 999,74 zł
  2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów - 0
  3. Statystyczna liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi  w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów – 7,0


Złotów, 05.11.2020 r.