Zarządzeniem Nr 14.2020 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zwołał nadzwyczajną XXIII sesję na dzień 5 listopada 2020 r. na godz. 15.00 .
W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się w trybie zdalnym tzn. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Transmisja z obrad nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 5 listopada 2020 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.