Lp. Radny Interpelacja Interpelacja Odpowiedź
1. Stanisław Wełniak dot. programu sesji Rady Miejskiej w Złotowie zaplanowanej na dzień 3 listopada br. Skan interpelacji O-S.0003.51.2020
2. Stanisław Wełniak dot. stanu przygotowania dokumentacji potrzebnych pozwoleń na budowę ulic w obrębie Wielatowskiej, Sybiraków i Złotej Skan interpelacji O-S.0003.52.2020
3. Stanisław Wełniak dot. podstawy zawarcia umowy na wykonanie etui, dyplomu i innych materiałów w związku z nadawaniem medalu zasłużony dla Złotowa Skan interpelacji O-S.0003.53.2020
4. Stanisław Wełniak dot. zamknięcia pływalni w związku z remontem instalacji nawiewno-wywiewnej Skan interpelacji O-S.0003.54.2020
5. Stanisław Wełniak dot. dofinansowania zadania poprawy zieleni Skan interpelacji O-S.0003.55.2020