Lp. Zgłaszający interpelację Interpelacja Interpelacja Odpowiedź
1. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. przejęcia przez miasto budynków dworca kolejowego Skan interpelacji O-S.0003.40.2020
2. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. uruchomienia komunikacji miejskiej (autobusy miejskie) Skan interpelacji O-S.0003.41.2020
3. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. przerwy w funkcjonowaniu pływalni „Laguna” w okresie wrzesień-listopad br Skan interpelacji O-S.0003.42.2020
4. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. sprawy świątecznego oświetlenia miasta Skan interpelacji O-S.0003.43.2020
5. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. wywieszania czerwonej flagi na kąpieliskach z powodu sinic Skan interpelacji O-S.0003.44.2020
6. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. terminu rozpoczęcia prac modernizacyjnych nowej plaży wg projektu zleconego przez miasto Skan interpelacji O-S.0003.45.2020
7. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. zatrudnienia w Muzeum Ziemi Złotowskiej Skan interpelacji O-S.0003.46.2020
8. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. wysokości kwoty na inwestycje zaplanowanej na rok 2021 Skan interpelacji O-S.0003.47.2020
9. Radny Krzysztof Koronkiewicz ws. zamontowania spowalniacza na ul. Radowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych jak i kierujących pojazdami Skan interpelacji O-S.0003.48.2020
GNiE-GKI.7021.7.21.2020
10. Radna Mariola Wegner ws. funkcjonowania złotowskiego WOPR Skan interpelacji O-S.0003.49.2020
11. Radna Mariola Wegner ws. funkcjonowania toalet miejskich Skan interpelacji O-S.0003.50.2020