USTALANIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ BUDYNKÓW

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-GM-05

 


1. PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

3. OPŁATY

Brak

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13,  parter

5. OSOBY DO KONTAKTU

Sylwia Muzioł                             
tel. 67 263 26 40 wew. 41 pokój nr 14
e-mail: s.muziol@zlotow.pl


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

8. INFORMACJE DODATKOWE

Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku może przyspieszyć termin załatwienia sprawy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z nadaniem numeracji porządkowej budynku.

9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku w wersji pdf.