W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się z uwzględnieniem rygorów sanitarnych m.in. zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami, zastosowaniem środków dezynfekcyjnych. Na sesję nie zaproszono również gości.
Transmisja z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 26 sierpnia 2020 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.