Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub potwierdzające stan zaległości

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Finansów i Budżetu

 

Karta usług nr FN-KP-01

 

1.     PODSTAWA PRAWNA

·       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325)

·       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1000)

 

2.     WYMAGANE DOKUMENTY

·       wniosek o wydanie zaświadczenia

·       dowód wniesienia opłaty skarbowej

 

 

3.     OPŁATY

21 zł

 

4.     MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie

al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów

pokój 13, parter

 

5.     OSOBA DO KONTAKTU

Wiesława Kubala, tel. (067) 263 26 40 wew. 26, e-mail: w.kubala@zlotow.pl

 

6.     SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Termin załatwienia: 7 dni od daty wpływu do sekretariatu urzędu.

Sprawa kończy się wydaniem zaświadczenia.

 

7.     TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 

8.     INFORMACJE DODATKOWE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z wydaniem zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub potwierdzające stan zaległości.  

9.     WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia w wersji doc.

Pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia w wersji pdf.