Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności Gminy Miasto Złotów

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Finansów i Budżetu

 

Karta usług nr FN-KP-03

 


1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. - o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2204)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)

2. WYMAGANE DOKUMENTY
• wniosek o wydanie zezwolenia
• dowód wniesienia opłaty skarbowej


3. OPŁATY
82 zł opłata skarbowa

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój 13, parter

5. OSOBA DO KONTAKTU
Wiesława Kubala, tel. 67 263 26 40 wew. 26, e-mail: w.kubala@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
30 dni od daty wpływu do sekretariatu urzędu, sprawa kończy się wydaniem zezwolenia, bądź odmową jego wydania w przypadku istnienia nieuiszczonych należności wobec Gminy Miasto Złotów.
Termin załatwienia: 30 dni

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z wydaniem zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności Gminy Miasto Złotów.

9. WZORY WNIOSKÓW
Pobierz wzór wniosku o wydanie zezwolenia w wersji doc.

Pobierz wzór wniosku o wydanie zezwolenia w wersji pdf.