W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się z uwzględnieniem rygorów sanitarnych m.in. zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami, zastosowaniem środków dezynfekcyjnych. Na sesję nie zaproszono również gości.