Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 695 i poz. 875) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli z dnia  21 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2476) Burmistrz Miasta Złotowa prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów.

I. Informacje/komunikaty dot. jakości wody w kąpieliskach miejskich znajdujących się na terenie Gminy Miasto Złotów
Bieżąca ocena jakości wody w kapielisku (przy ul. Wioślarskiej) nr 21/2020
Bieżąca ocena jakości wody w kapielisku (przy ul. Jeziornej) nr 22/2020
Komunikat Nr 1 PPIS w Złotowie ws. jakości wody - Kąpielisko miejskie przy ul. Jeziornej
Komunikat Nr 2 PPIS w Złotowie ws. jakości wody - Kąpielisko miejskie przy ul. Wioślarskiej

Informacja PPIS w Złotowie ws. bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku przy ul. Wioślarskiej i przy ul. Jeziornej

II. Wykaz kąpielisk

III. Karta kąpieliska – Kąpielisko miejskie w Złotowie przy ul. Jeziornej  

IV. Karta kąpieliska – Kąpielisko miejskie w Złotowie przy ul. Wioślarskiej

V. Profile wody
Kąpielisko miejskie przy ul. Jeziornej
Kąpielisko miejskie przy ul. Wioślarskiej

VI. Akty prawne
Uchwała Nr XIV.127.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów w 2020 rokuUchwała Nr XIV.128.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2020