Zarządzeniem Nr 8.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie określił termin zwołania XVIII sesji na dzień 24 czerwca 2020 r. /środa/ na godz. 12.00.

Zarządzeniem Nr 9.2020  z dnia 17 czerwca 2020 r. o zmianie zarządzenia nr 8.2020 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zmienił termin rozpoczęcia XVIII sesji z godz. 12.00 na godz. 15.00.  

W związku z powyższym XVIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie odbędzie sie w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 15.00.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się z uwzględnieniem rygorów sanitarnych m.in. zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami, zastosowaniem środków dezynfekcyjnych. Na sesję nie zaproszono również gości. 

Transmisja z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 24 czerwca 2020 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.