W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się z uwzględnieniem rygorów sanitarnych m.in. zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami, zastosowaniem środków dezynfekcyjnych. Na sesję nie zaproszono również gości. 

Transmisja z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 24 czerwca 2020 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.