O G Ł O S Z E N I E        O       P R Z E T A R G U


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wodociągowej, przeznaczonych pod zabudowę garażową:

- nr 7/23 o pow. 69 m2, cena wywoławcza - 6.600 zł

- nr 7/24 o pow. 25 m2, cena wywoławcza - 2.390 zł

- nr 7/25 i 7/29 każda o pow. 24 m2, cena wywoławcza 2.300 zł.

Wadium: dla działki nr 7/23 - 1.200 zł, dla pozostałych po 400 zł.

Wpłata wadium na każdą działkę osobno upoważnia do uczestniczenia przy kolejnych licytacjach.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22% podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2008r. co 20 minut kolejna działka, począwszy od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pokój nr 02 /suterena/.

 

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godz. od 8.00 do 14.00 lub na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020   w terminie do 10 października 2008r. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12, tel. 067 263 26 40 wew.23.


Złotów, 12 września 2008r.