Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie


Zarządzeniem Nr 4.2020 z dnia 27 marca 2020 r. w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Gminy Miasto Złotów zwołałem nadzwyczajną XIV sesję Rady Miejskiej w Złotowie na dzień 31 marca 2020 r. na godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie. 

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii sesja odbędzie na szczególnych warunkach m.in. z uwzględnieniem rygorów sanitarnych tj. zachowaniem bezpiecznych odległości między radnymi, zastosowaniem środków dezynfekcyjnych itp.

Transmisja z obrad nadzwyczajnej XIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 31 marca 2020 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.


Stanisław Wojtuń
Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie