Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie

 

Zarządzeniem Nr 2.2020 z dnia 17 marca 2020 r. w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Gminy Miasto Złotów zwołałem XIV sesję Rady Miejskiej w Złotowie na dzień 25 marca 2020 r. na godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie. 

 

Organizacja sesji będzie poddana rygorom wynikającym z regulacji związanych z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego m.in. na sali obrad nie będzie mogło przebywać więcej niż 50 osób oraz z uwzględnieniem rygorów sanitarnych tj. zachowaniem bezpiecznych odległości między radnymi, zastosowaniem środków dezynfekcyjnych itp.

 

W związku z zaistniałym zagrożeniem związanym z epidemią koronawirusa proszę Mieszkańców Złotowa o kierowanie wszystkich uwag, wniosków i innych spraw, które chcielibyście Państwo poruszyć na sesji do Biura Rady Miejskiej drogą telefoniczną pod nr 67 263 26 40 wew. 18 lub elektronicznie na adres:urzad@zlotow.pl lubp.jeske@zlotow.pl.

 

Transmisja z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 25 marca 2020 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.


Z poważaniem
Stanisław Wojtuń

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie