Lp. Zgłaszający interpelację Treść interpelacji Interpelacje Skan odpowiedźzi
1. Radny Łukasz Piosik Dot. interpelacji zgłoszonej przez radną Agnieszkę Jęsiek-Barabasz na XII sesji w dn. 17.12.2019 r. ws. spotkania w Starostwie Powiatowym w Złotowie w dn. 13.12.2019 r. Skan interpelacji O-S.0003.5.2020
2. Radny Łukasz Piosik Dot. możliwości rejestracji posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz spotkań roboczych z udziałem radnych Skan interpelacji O-S.0003.4.2020
3. Radny Łukasz Piosik Dot. przesunięcia znaku drogowego pionowego parkowanie przy ul. Kościelnej Skan interpelacji O-S.0003.3.2020
4. Radny Łukasz Piosik Dot. zagospodarowania terenu przy ul. Półwiejskiej Skan interpelacji O-S.0003.2.2020
5. Radny Łukasz Piosik Dot. zainstalowania monitoringu przy gnieździe z odpadami segregowanymi przy ul. Chrobrego Skan interpelacji O-S.0003.1.2020
6. Radna Mariola Wegner Dot. głosowania nad zmianą w projekcie budżetu odnośnie telebimu przy domie przedpogrzebowym (punkt 1 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.6.2020
7. Radna Mariola Wegner Dot. wyposażenia domu przedpogrzebowego (punkt 2 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.7.2020
8. Radna Mariola Wegner Dot. plakatu z programem 75. rocznicy wyzwolenia Złotowa – braku punktu dot. uroczystości na Cmentarzu wojennym (punkt 3 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.8.2020
9. Radna Mariola Wegner Dot. możliwości wykonania miejsca do zawracania dla karetki pogotowia na promenadzie przy j. Miejskim (punkt 4 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.9.2020
10 Radna Mariola Wegner Dot. ustawienia tablicy informacyjnej terenie przy Półwyspie Rybackim (punkt 5 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.10.2020
11. Radny Stanisław Wełniak Dot. ustanowienia pełnomocnika ws. pisma 9 radnych z dnia 20.12.20219 r. odnośnie materiału zamieszczonego na portalu Facebook „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” pt. „Radni Zadbali o Złotów” oraz podstaw działania i wynagrodzenia pełnomocnika (punkt 1 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.11.2020
12. Radny Stanisław Wełniak Dot. uzupełnienia odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radną Agnieszkę Jęsiek-Barabasz na XII sesji Rady Miejskiej w dn. 17.12.2019 r. (punkt 2 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.12.2020
13. Radny Stanisław Wełniak Dot. przygotowania dokumentu Rady Miejskiej w Złotowie ws. obniżenia stawek opłaty sądowej za wykreślenie wpisu hipoteki z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (punkt 3 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.13.2020
14. Radny Maciej Zając Dot. bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie rozwiązań infrastruktury komunikacyjnej w rejonie parkingu w ciągu ul. Słonecznej (punkt 1 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.14.2020
15. Radny Maciej Zając Dot. zabytkowych pomp w ciągu ul. Gorzelnianej (punkt 2 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.15.2020