Interpelacja radnego Henryka Golli (dot. utworzenia strefy płatnego parkowania na parkingu przy ul. Norwida - przy Starostwie Powiatowym w Złotowie)

Interpelacje radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz (dot. wyjazdu z ul. Ogrodowej w al. Piasta miedzy wiaduktami kolejowymi oraz ułożenia płyt ażurowych-betonowych wzdłuż uliczki dojazdowej przy ul. Wodociągowej)

Interpelacje radnego Janusza Justyny (dot. parkingu przy SP nr 3, miejskiej polityki budownictwa mieszkaniowego, edukacji w zakresie podwyżki odbioru odpadów)

Interpelacje radnego Krzysztofa Koronkiewicza (dot. tablic informacyjnych ulic przy rondzie na Os. Chojnicka II, montażu monitoringu na placu zabaw - Os. Chojnicka II, montażu poręczy przy zejściu na promenadę od strony ul. Staszica przy J. Miejskim i całorocznego otwarcia toalet przy Amfiteatrze, sprawy planowanych podwyżek za odbiór odpadów)

Interpelacja radnego Łukasza Piosika (dot. możliwości korzystania z garaży przy ul. Mokrej do okresu wiosennego 2020 r.)

Interpelacja radnej Marioli Wegner (dot. wizyty Prezydenta RP w Złotowie)

Interpelacje radnego Stanisława Wełniaka (dot. zawarcia umowy z adwokatem Jackiem Tryczyk oraz rozmów z Gminą Złotów w sprawie rozszerzenia granic miasta)

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych