Interpelacja radnego Henryka Golli (dot. Biura Rady Miejskiej)  

Interpelacja radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz (dot. inwestycji realizowanej przy ul. Kujańskiej i jej ewentualnego wpływu na środowisko)

Interpelacja radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz (dot. wydatków i korzyści związanych z wdrożeniem i rozwojem marki "Złotów. Wielkopolskie Zdroje")

Interpelacje radnego Krzysztofa Koronkiewicza (dot. świątecznego oświetlenia ulic, uhonorowania niepełnosprawnych sportowców, gospodarki odpadami w mieście)

Interpelacja radnego Jakuba Pieniążkowskiego (dot. montażu klimatyzacji w sali kinowej Kina "Rodło")

Interpelacja radnej Marioli Wegner (dot. przyjmowania do przedszkoli dzieci bez obowiązkowych szczepień)

Interpelacja radnego Stanisława Wełniaka (dot. sprawy zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złotowie)

Interpelacja radnego Stanisława Wełniaka (dot. sprawy reasumpcji głosowania podczas IX sesji Rady Miejskiej) 

Interpleacja radnego Stanisława Wełniaka (dot. sprzedaży działki przy ul. Głębinowej i przy al. Piasta)

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych