Informujemy, że na wywieszanie plakatów wyborczych na terenie miasta Złotowa  w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r., należy uzyskać zgodę Burmistrza Miasta Złotowa (w przypadku dróg decyzję, a w przypadku pozostałych terenów – umowa).

Wniosek do pobrania w załączeniu. 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego Straż Miejska w Złotowie jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.  

Osoba do kontaktu:
Maciej Hermann – inspektor
tel. 67 263 26 40 wew. 31.