Złotów , dnia   02.06.2008 r.

OGŁOSZENIE 

 

ZAMAWIAJĄCY   

 

Zespół  Szkół  Samorządowych  nr 1 w  Złotowie ,  ul.  Kr. Jadwigi  54  ogłasza  przetarg  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  roboty  budowlane – remontowe  . 

 

1.0   Zakres  prac : 

 

1/ Remont  kuchni  szkolnej    

     -  roboty  rozbiórkowe  

     -  remont  posadzki  z  płytek  podłogowych 

     -  wymiana  płytek  ściennych  -  glazury 

     -  roboty  malarskie 

     -  wymiana  stolarki  okiennej 

     -  wykonanie  wentylacji 

     -  instalacje  wod. – kan. 

     -  instalacja  elektryczna 

     -  szafka  elektryczna  -  kuchnia 

2/ Remont  sanitariatów  przy  Sali  gimnastycznej   

     -  roboty  rozbiórkowe 

     -  wykonanie  oblicowania ścian  płytkami  ściennymi  -  glazura 

     -  roboty  malarskie 

     -  remont  posadzek  z  płytek  podłogowych 

     -  wymiana  stolarki  okiennej 

     -  instalacje  wod. – kan. 

     -  instalacja  elektryczna 

3/  Wymiana  stolarki  okiennej  -  segment  A 

4/  Wymiana  stolarki  okiennej  -  segment  D 

5/  Sala  gimnastyczna

      -  wymiana  stolarki  okiennej    

      -  cyklinowanie posadzki

6/  Ogrodzenie  boiska  

 

                Podstawę  opracowania  dokumentacji  przetargowej  stanowią  przedmiary  robót  i  szczegółowe    

      kosztorysy  inwestorskie  opracowane  na  podstawie  obowiązujących  katalogów  i  norm  kosztorysowych. 

 

2.0    Termin  realizacji  zamówienia   

 

n       Oferent  powinien  wykonać  całość  przedsięwzięcia  w  okresie: 

 

______________    01.07.2008  -   31.08 2008 r.   ________________

 

n       Termin  składania  ofert  upływa  _________        24. 06. 2008 r.      godz.  9 00    _______

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  zamawiającego  tj. w  Zespole  Szkół  Samorządowych  Nr 1 w  Złotowie  ul. Królowej Jadwigi  54 - sekretariat

n       Otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  dniu   ____    24. 06. 2008 r    o  godz.  10 00    _______  

w  siedzibie  zamawiającego. 

n       Wadium  w  wysokości  10 000  zł (dziesięć tysięcy złotych  00/100) powinno  być  wniesione  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  24.06.2008 r. do  godz. 900  -  przelewem  na  konto

 

SBL  Złotów  13 8941 0006 0015 0516 2000 0050

 

n       Zamawiający  zastrzega  prawo  do  odwołania  przetargu  bez  podania  przyczyn   

 Osobą  uprawnioną  do  kontaktów  jest: 

Wojciech  Kowalewski 

ul. Wańkowicza  9  77-400 Złotów  

tel/fax  067 353 2786    kom. 602 533 393 

 

 

                                                                                                           ………………………………………….