Przetarg nieograniczony - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotowie przy Pl. Kościuszki 7 - ETAP I :

http://www.mzgl.com.pl/przetarg_36.html