Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2082) Burmistrz Miasta Złotowa prowadzi ewidencję kąpielisk na terenie gminy.

I. Informacje/komunikaty dot. jakości wody w kąpieliskach miejskich znajdujących się na terenie Gminy Miasto Złotów

II. Wykaz kąpielisk

III. Karta kąpieliska – Kąpielisko miejskie w Złotowie przy ul. Jeziornej

IV. Karta kąpieliska – Kąpielisko miejskie w Złotowie przy ul. Wioślarskiej

V. Profile wody

VI. Akty prawne